روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
EndoMotorSystem | اندو موتور

EndoMotorSystem | اندو موتور

MotorSystem

with patented measuring function

The torque- and rotary speed-monitored EndoMotor ensures an efficient root canal treatment.The light motor offers maximum tactility and furthermore,the coloured LED lights provide information about the rotating direction,torque limit and Apex position.The "Bi-Force"technology prevents blocking of files in curved canals by means of alternate left-right rotations. In combination with the patented EndoPilot contra angle you have full control over the actual file position.The newly developed contra angle specifically for Endodontics conducts the Apex Locator signal directly to the file and offers continuous monitoring of the file position.The angle piece and the motor are fully insulated ,therefore no further bothersome electrical insulation is necessary.In particular, no irritating file contact bows complicating swift file changes are necessary. The treatment depth can be easily adjusted by sliding of the marker (the bar on the apex display)directly on the display. With a push of the button the EndoPilot automatically dials the next file within the file sequence. A further patented function is the torque reduction when approaching the Apex.It limits the cutting output of the file in the Apical area and ensures a lasting advancement of filings from the canal.(In contrast to the rotation direction reversal used by many devices,transporting the filings back towards the Apex.)

دارای برنامه ریزی برای انواع سیستم های روتاری با تعیین تُرک و سرعت فایل موردنظر
دارای سیستم معکوس همراه با چراغ نشانگرTags: شرکت رویش تک ایرانیان, اندو موتور
تعداد نمایش ها: 2329
تاریخ ایجاد: 12/06/2012 03:57:08 pm
ایجاد شده توسط (نام): (RTI) شرکت رویش تک ایرانیان | Ruieshtakiranian
تاریخ ویرایش: 12/06/2012 04:10:42 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  ابزار
گروه کالا:  اندو | ترمیمی
ارتباط با کلاب:  شرکت رویش تک ایرانیان | Ruieshtakiranian
قیمت به ریال:  874300
کشور سازنده:  Germany | آلمان
شرکت سازنده:  Schlumbohm

بازگشت به فهرست