روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
EndoPilot | اندو پایلوت

EndoPilot | اندو پایلوت

EndoPilot
  ApexLocator
lengths determination
  EndoMotor
with ApexLocator
  FileManagment
Niti Filesystems
  DownPack
for vertical condensation
  BackFill
Guttapercha Gun

 مجموعه ای از تمام نیازهای درمان ریشه در یک دستگاه

Tags: اندو پایلوت, شرکت رویش تک ایرانیان, ساخت آلمان
تعداد نمایش ها: 3094
تاریخ ایجاد: 12/06/2012 04:00:53 pm
ایجاد شده توسط (نام): (RTI) شرکت رویش تک ایرانیان | Ruieshtakiranian
تاریخ ویرایش: 12/06/2012 04:09:36 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  ابزار
گروه کالا:  اندو | ترمیمی
ارتباط با کلاب:  شرکت رویش تک ایرانیان | Ruieshtakiranian
قیمت به ریال:  158900
کشور سازنده:  Germany | آلمان
شرکت سازنده:  Cchlumbohm

بازگشت به فهرست