روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
ApexLocator| آپکس لوکیتور2

ApexLocator| آپکس لوکیتور2


patented,digital,latest generation Apex LocatorThe precise measurement of the root canal length is performed in a fraction of the usual time.Modern,fast microprocessing technology makes an exact 10 bit-resolution analysis possible. The quick signal analysis allows length measurement during treatment (on-the-fly)in real time ,without x-ray radiation. Naturally,the Apex Locator can be utilized separately for probing with a file clip.As a comfortable alternative,the measurement can be saved via a foot switch and used as a reference value for the treatment. An additional safety function is the external voltage control alerting to interference voltage.
Tags: آپکس لوکیتور, شرکت رویش تک ایرانیان, ساخت آلمان
تعداد نمایش ها: 1864
تاریخ ایجاد: 12/06/2012 04:04:58 pm
ایجاد شده توسط (نام): (RTI) شرکت رویش تک ایرانیان | Ruieshtakiranian
تاریخ ویرایش: 12/06/2012 04:08:55 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  ابزار
گروه کالا:  اندو | ترمیمی
ارتباط با کلاب:  شرکت رویش تک ایرانیان | Ruieshtakiranian
قیمت به ریال:  189000
کشور سازنده:  Germany | آلمان
شرکت سازنده:  Schlumbohm

بازگشت به فهرست