روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
دستگاه استار لایت  Starlight P

دستگاه استار لایت Starlight P

لایت کیور  قابل نصب بر روی جرمگیرهای پیزو شرکت مکترون                    


Tags: استارلایت P
تعداد نمایش ها: 1128
تاریخ ایجاد: 13/06/2012 01:35:18 pm
ایجاد شده توسط (نام): (Kalanteb) شرکت کلان طب | Kalanteb
تاریخ ویرایش: 13/06/2012 08:44:48 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  تجهیزات
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
قیمت به ریال:  0

بازگشت به فهرست