روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Canal Detector - کانال دیتکتور (متایلین آبی 2%)

Canal Detector - کانال دیتکتور (متایلین آبی 2%)


Application and Properties:

Blue dye contained in the product invades into the root canal orifices and dyes them blue which makes it easier to find the main root canal and detect the cracks.

Active Substance: Methylene Blue 2%

Tags: کانال دیتکتور
تعداد نمایش ها: 808
تاریخ ایجاد: 23/06/2012 11:56:51 am
ایجاد شده توسط (نام): (PTNP) شرکت پویان طب نور پارسیان | PouyanTebNoorParsian
تاریخ ویرایش: 30/06/2012 11:22:10 am
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
اندو | ترمیمی
پریو | جراحی
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  Poland
شرکت سازنده:  Cerkamed

بازگشت به فهرست