روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Endo-Aspirator

Endo-Aspirator

ENDO-ASPIRATOR for removal liquids from the root canal by aspirating

  • it facilitates drainage of the root canal
  • reduces working time (even 10 times)
  • reduces the amount of Paper Points required (up to 80%)
  • soft applicator with a small diameter ensures good penetration and accurate drying of the root canal

1. applicator 2. handguard 3. hose 4. connectorAPPLICATION

Endo-Aspirator is used during the rinsing and drying of root canals, it removes all the irrigating solutions that have been used. Thanks to ultra-fine tip (0.29) it is possible to work even in very fine root canals.

INSTRUCTION FOR USE

Connect the ENDO-ASPIRATOR to the suction device (aspirating nozzle) by means of a coupler, turn on the suction device and then place the applicator in the root canal. The treatment should be repeated after each further application of the irrigating solution into the root canal.

ENDO-ASPIRATOR is for single use only. Waste products should be forwarded for disposal.STORAGE

The product should be stored at room temperature.


Tags: Aspirator-Endo
تعداد نمایش ها: 2125
تاریخ ایجاد: 25/06/2012 01:15:31 pm
ایجاد شده توسط (نام): (PTNP) شرکت پویان طب نور پارسیان | PouyanTebNoorParsian
تاریخ ویرایش: 30/06/2012 09:54:16 am
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  لیزر | ایمپلنت
دندان پزشکی عمومی
اندو | ترمیمی
پریو | جراحی
پروتز | لابراتواری
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  Poland
شرکت سازنده:  Cerkamed

بازگشت به فهرست