روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Riofoto Mirrors

Riofoto Mirrors

Rhodium Coated Riofoto Mirrors in Extra Long Sizes
 • A must for keeping fingers out of your clinical photographs
 • 10 out of 10 patients say they are more comfortable
 • Coated on both sides for added life
 • Produced measurable clearer images over chrome and metal
 • Protect surface from metal instruments in sterilizer and during storage
 • Choose extra long available in child or adult size palatal (occlusal) mirror
 • Also available in kit of 3 -- includes occlusal child, adult and buccal narrow

Why rhodium-coated glass mirrors instead of chrome on glass or metal?
 • Rhodium has the highest reflectance value of any other precious
  metal used on mirrors, making your photos as clear and sharp as possible.
 • Riofoto Mirrors are coated on both sides providing 2 mirror surfaces on one mirror. This gives twice the life than one-sided mirrors.
 • Riofoto Mirrors are durable. Extra thick glass makes these mirrors surprisingly strong. Metal mirrors might be unbreakable, but they can’t provide the image quality of Rhodium-Coated Glass Mirrors. Can be heat sterilized or autoclaved up to 370°F,188°C.
 • Standard and Custom Shapes available. If you have a special request, send us a drawing and we can fabricate the exact shape you request.


Tags: آیینه ارتودنسی
تعداد نمایش ها: 2046
تاریخ ایجاد: 30/06/2012 01:15:07 pm
ایجاد شده توسط (نام): (PTNP) شرکت پویان طب نور پارسیان | PouyanTebNoorParsian
تاریخ ویرایش: 02/07/2012 10:04:08 am
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  تجهیزات
مصرفی
ابزار
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Masel Orthodontics

بازگشت به فهرست