روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Pad Lock

Pad Lock

Fluorescing Light Cure Adhesive that will increase adhesion to the finest screen mesh bracket bases because it contains a monomer that bonds chemically to metal. In addition, the paste will fluoresce when illuminated with a black light, allowing the operator the ability to disclose flash not removed initially and adhesive remnants left at debonding. Quality innovation at a fraction of the cost of competitive systems. Paste is available in push syringes or pre loaded tips. Please specify with or without fluoride.

Tags: کامپوزیت
تعداد نمایش ها: 1573
تاریخ ایجاد: 02/07/2012 11:22:36 am
ایجاد شده توسط (نام): (PTN) شرکت پویان طب نور | Pouyantebnoor
تاریخ ویرایش: 02/07/2012 04:50:44 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Reliance Orthodontic Products

بازگشت به فهرست