روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Ultra Band-Lok

Ultra Band-Lok

PRODUCT FEATURES
NO WASTEFUL MIXING: Single paste system
LIGHT ACTIVATED: No working time constraints.
ALL PURPOSE CEMENT: Ultra Band-Lok® can also be used to bond brackets, lingual retainers and large acrylic appliances. When bonding these appliances, you must first etch the enamel surface. Ultra Band-Lok® Kit Tooth Shade contains (6) 5 gm. Syringes (UBL). Ultra Band-Lok® Blue Shade Kit contains (6) 5gm Syringes (UBLB)
ADHESION/REDUCED WASHOUT: Band-Lok® and Ultra Band-Lok® are a unique combination of Resin and Glass Ionomer technology.
FLUORIDE RELEASING: Band-Lok® and Ultra Band-Lok® are compomer cements that release Fluoride.
BLUE SHADE: Blue shade is available upon request for either bonding system

Tags: سیمان
تعداد نمایش ها: 1182
تاریخ ایجاد: 02/07/2012 11:40:38 am
ایجاد شده توسط (نام): (PTN) شرکت پویان طب نور | Pouyantebnoor
تاریخ ویرایش: 02/07/2012 03:37:44 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Reliance Orthodontic Products

بازگشت به فهرست