روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
1st & Final®

1st & Final®

PRE-PACKAGED: 200 sterile cups for individual patients use. Pre-mixed – no messy mixing with water. Just open & apply with prophy cup.
IMPROVED BOND STRENGTH: University test shows that 1st & Final® will pumice more effectively & rinse cleaner for increased bond strength.
NO ADDED CHEMICALS: No flavoring, fluorides or oils which could leave a film that may inhibit or weaken the bond.
ENAMEL POLISHER: 1st & Final® can be used as the final polishing step with the Reliance RENEW™ FINISHING SYSTEM.

Tags: Pumice پولیش
تعداد نمایش ها: 929
تاریخ ایجاد: 02/07/2012 12:00:21 pm
ایجاد شده توسط (نام): (PTN) شرکت پویان طب نور | Pouyantebnoor
تاریخ ویرایش: 02/07/2012 03:20:11 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Reliance Orthodontic Products

بازگشت به فهرست