روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Renew System Burs #118s

Renew System Burs #118s

RENEW SYSTEM BURS:The #118s is a special 18 fluted bur designed for controlled removal of bulk bonding adhesive after the brackets have been removed. These non-tapered friction grip burs cut quickly & do not provoke fissures. These burs are the first step in the RENEW™ FINISHING SYSTEM.

Tags: فرز
تعداد نمایش ها: 1098
تاریخ ایجاد: 02/07/2012 12:20:46 pm
ایجاد شده توسط (نام): (PTN) شرکت پویان طب نور | Pouyantebnoor
تاریخ ویرایش: 02/07/2012 03:11:53 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  تجهیزات
مصرفی
ابزار
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Reliance Orthodontic Products

بازگشت به فهرست