روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Bond-a-Braid

Bond-a-Braid

PRODUCT FEATURES
Permanent retention is greatly enhanced using a flattened, dead soft 8-braided wire. Intra-arch splinting with this thin ribbon arch prevents torque control problems that can occur using a round braided wire for these procedures.
When bonded on the lingual of the upper incisors, a very thin rectangular wire can be adapted with little lower incisor interference.
The dead soft wire is easy to adapt and prevents inadvertent tooth movement associated with active force wires.
Bond-A-Braid is excellent for semi-permanent orthodontic splinting of the upper or lower incisors. It can be used to hold diastemas closed, maintain difficult extraction sites and solving various other tooth-splinting dilemmas.
Excellent for splinting periodontally comprised teeth.

Tags: سیم
تعداد نمایش ها: 1420
تاریخ ایجاد: 02/07/2012 12:30:39 pm
ایجاد شده توسط (نام): (PTN) شرکت پویان طب نور | Pouyantebnoor
تاریخ ویرایش: 02/07/2012 03:10:34 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  تجهیزات
مصرفی
ابزار
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Reliance Orthodontic Products

بازگشت به فهرست