روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Precedent

Precedent

PRODUCT FEATURES
HIGH COMPRESSIVE & TENSILE STRENGTH:Unlike zinc phosphate cement, Precedent will not wash out from under orthodontic bands.
REDUCES LIKELIHOOD OF DECALCIFICATION: Precedent Cement leaches fluoride ions over the life of the material. These ions attach to the enamel surface to reduce decalcification.
BONDS IN A WET OR DRY ENVIRONMENT: Precedent is a hydrophilic glass ionomer cement that will bond in a saliva or water contaminated field.
CONTENTS OF KITS: STARTER KIT: 15 gm. Powder; 15 cc Liquid; Measuring Scoop, Spatula and Mixing Pad.
CONTENTS OF KITS: ECONOMY KIT: 100 gm. Powder, 90 cc Liquid; Measuring Scoop, Spatula and Mixing Pad.

Tags: سیمان
تعداد نمایش ها: 1236
تاریخ ایجاد: 02/07/2012 12:39:46 pm
ایجاد شده توسط (نام): (PTN) شرکت پویان طب نور | Pouyantebnoor
تاریخ ویرایش: 02/07/2012 03:01:28 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Reliance Orthodontic Products

بازگشت به فهرست