روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Intraoral Elastics

Intraoral Elastics

Geoshapes Intraoral Elastics
  • MASEL uses only the freshest, purest medical grade materials
  • Careful manufacturing delivers consistent, accurate force levels
  • Bags in bold colors and shapes make size identification and selection easy and fast
  • Special packaging protects elastics from harmful ultraviolet light
  • Convenient, colorful dispenser boxes will brightern your operatory
  • Each box contains 50 pre-packs of 100 elastics


Tags: لاتکس
تعداد نمایش ها: 985
تاریخ ایجاد: 04/07/2012 11:02:32 am
ایجاد شده توسط (نام): (PTNP) شرکت پویان طب نور پارسیان | PouyanTebNoorParsian
تاریخ ویرایش: 05/07/2012 12:51:48 am
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  MASEL Orthodontics

بازگشت به فهرست