روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
MASEL Unicycles and Chain

MASEL Unicycles and Chain

Latex-Free Unicycles
Single patient design with 24 modules allows you to conveniently perform a complete wire change without fear of contaminating unused modules. Modules pull of sticks cleanly without burs or weak spots.
 • Available in 30 vibrant, non-fading colors
 • Coordinates with MASEL chain
 • 42 sticks of 24 modules per package - 1008 modules total
 • Safe for latex sensitive patients
 • One size and color per pack

Latex-Free Elastomeric Chain
Rotate, ligate, maintain or consolidate speces easily and quicly with MASEL's chain products.
 • Available in 27 non-fading colors
 • Unique heat-curing process enables chain to last longer than others
 • Elasticity remains active up to 6 weeks, assuring faster tooth movement
 • Three sizes of filament allow usage with twin or single brackets, and upper and lower arches
 • Material is safety approved by the FDA
 • 15' (4.6m) per spool


Tags: چین
تعداد نمایش ها: 1890
تاریخ ایجاد: 04/07/2012 11:10:18 am
ایجاد شده توسط (نام): (PTNP) شرکت پویان طب نور پارسیان | PouyanTebNoorParsian
تاریخ ویرایش: 05/07/2012 12:50:51 am
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  MASEL Orthodontics

بازگشت به فهرست