روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
استارلایت SLER

استارلایت SLER

starlight sler® - cordless LED curing lamp

for a better curing resultsler® stands for „soft light energy release”, a slow decrease of light intensity at the end of the cycle. This patented mectron technology modulates and controls the temperature and shrinkage of the composite, improving its mechanical properties. for flexible usePolymerization with more than 1.400 mW/cm2. The powerful and long lasting lithium-ion battery allows up to 320 cycles without charging. Recharching takes only 90 min. The battery can be simply unscrewed.  Thanks to the built-in radiometer the power output can be checked. starlight sler is equipped with 6 different operating modes.

Tags: لایت کیور
تعداد نمایش ها: 1285
تاریخ ایجاد: 08/07/2012 11:24:40 am
ایجاد شده توسط (نام): (Kalanteb) شرکت کلان طب | Kalanteb
تاریخ ویرایش: 08/07/2012 02:24:50 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  تجهیزات
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  ایتالیا
شرکت سازنده:  Mectron

بازگشت به فهرست