روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Carriere® Self-Ligating Bracket

Carriere® Self-Ligating Bracket

Exclusive distributor of the Carriere Self-Ligating Bracket, it is specifically designed to meet your goal of low friction and low force by providing a “freedom of fit” in the bracket and archwire interface.

A “passive” self-ligating bracket which offers greater performance throughout the treatment process:
  • Micro-etched surface for increased bond strength
  • Lowest profile and less bulk in comparison to Damon 2 & 3™ and
    In-Ovation-R®
  • Color-coded brackets for easier identification
  • Nickel free for increased biocompatibility and acceptance
  • A simple locking mechanism located in the bracket face,which can be easily opened with an explorer and closed with the touch of finger


Tags: براکت
تعداد نمایش ها: 1988
تاریخ ایجاد: 14/07/2012 11:10:59 am
ایجاد شده توسط (نام): (PTNP) شرکت پویان طب نور پارسیان | PouyanTebNoorParsian
تاریخ ویرایش: 14/07/2012 11:10:38 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  تجهیزات
مصرفی
ابزار
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Ortho Organizers

بازگشت به فهرست