روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Lion One-Step Orthodontic Adhesive - "Lead With the Lion"

Lion One-Step Orthodontic Adhesive - "Lead With the Lion"

Lion One-Step is a high strength one-step or No-Mix adhesive. Unlike most other one-step adhesives which exhibit a white adhesive line around the bracket, Lion One-Step is uniquely formulated to resemble "tooth color" once it is cured. It gains full strength in 24 hours and maintains a high bond strength throughout treatment. Because of its unique filler particle size, it debonds easily at the end of treatment.

How to use? Squeeze a few drops of activator onto the mixing pad. Brush a thin layer onto the bracket base and on the dry, etched enamel surface. Apply a small amount of the composite resin from the syringe onto the bracket base. Immediately place bracket on the tooth. Make any final adjustments within 20 seconds past application to bracket.
Please view Research Article: http://classoneortho.com/documents/jungle_adhesive_research.pdf

Tags: کامپوزیت
تعداد نمایش ها: 2082
تاریخ ایجاد: 14/07/2012 11:31:54 am
ایجاد شده توسط (نام): (PTNP) شرکت پویان طب نور پارسیان | PouyanTebNoorParsian
تاریخ ویرایش: 14/07/2012 11:09:18 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  ClassOne Orthodontics

بازگشت به فهرست