روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Freedom Series Nickel-Free MIM Brackets

Freedom Series Nickel-Free MIM Brackets

The
Freedom Series Nickel-Free MIM Bracket System from ClassOne is manufactured using state-of-the-art metal
injection molding technology. MIM technology produces a stronger, smoother, and more precise bracket, thus
reducing friction and improving sliding mechanics. The low-profile design increases patient comfort and ease of
ligation.
Freedom Series brackets are nickel-free which reduces the possibility of patient sensitivity. The one-piece
design eliminates the possibility of bracket and pad separation. Our unique base is clinically proven to provide
excellent bond strength and easy debonding.
All
Freedom Series brackets have a micro-etched base, enhancing bracket bond strength and durability. The microetched
base provides a strong, reliable bond that can survive the rigors of the entire treatment spectrum, reducing
bond failure.
Our color-coded marking system makes bracket identification easy.

Tags: براکت
تعداد نمایش ها: 2375
تاریخ ایجاد: 14/07/2012 12:13:09 pm
ایجاد شده توسط (نام): (PTNP) شرکت پویان طب نور پارسیان | PouyanTebNoorParsian
تاریخ ویرایش: 14/07/2012 11:02:14 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  ClassOne Orthodontics

بازگشت به فهرست