روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
American Orthodontics EMPOWER Self Ligating Bracket

American Orthodontics EMPOWER Self Ligating Bracket

Empower's metal brackets give you the choice of a fully interactive, fully passive, or combination Dual Activation™ system.
The most complete self ligating bracket system in the world.
Empower is all about choice. Empower gives you a metal bracket, clear bracket, and molar tube, all with unprecedented treatment versatility. You get the most features and prescription choices all in one quality, unified system. Your treatment philosophy has been considered in every phase of Empower's design. Empower lets you tailor treatment to your patients' needs. No compromises. You can treat your patients your way. More choice. That's Empower.


Tags: براکت
تعداد نمایش ها: 2225
تاریخ ایجاد: 14/07/2012 01:17:47 pm
ایجاد شده توسط (نام): (PTN) شرکت پویان طب نور | Pouyantebnoor
تاریخ ویرایش: 14/07/2012 10:56:19 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  تجهیزات
مصرفی
ابزار
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  American Orthodontics

بازگشت به فهرست