روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Sof-Lex Strip/ساف لکس استریپ

Sof-Lex Strip/ساف لکس استریپ

نوار پالیش بین دندانی
برداشت زبری های بین دندانی جهت جلوگیری از تجمع پلاک
دارای دو قسمت با درجه زبری زیاد و کم بر روی هر نوار 

Tags: نوار استریپ
تعداد نمایش ها: 860
تاریخ ایجاد: 16/07/2012 04:16:38 pm
ایجاد شده توسط (نام): (RTI) شرکت رویش تک ایرانیان | Ruieshtakiranian
تاریخ ویرایش: 17/07/2012 07:36:36 am
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
اندو | ترمیمی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  500000
کشور سازنده:  USA
شرکت سازنده:  3M ESPE

بازگشت به فهرست