روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
یونیت صندلی دندانپزشکی

یونیت صندلی دندانپزشکیTags: یونیت دندانپزشکی
تعداد نمایش ها: 1131
تاریخ ایجاد: 28/07/2012 11:04:57 pm
ایجاد شده توسط (نام): (Sinagostar) شرکت سینا گستر پیشرفته | Sina Gostar
تاریخ ویرایش: 22/08/2012 02:37:37 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  تجهیزات
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
قیمت به ریال:  0

بازگشت به فهرست