دکتر صدرعاملی در سال 1312 در اصفهان متولد شد. در گذر دانش آموزی شش ساله دبیرستان سعدی اصفهان، عضو هیئت مدیره  سه گروه  سخنرانی،  نمایش و موسیقی  و  تهیه و انتشار مجله ماهانه  دبیرستان بود پس از پایان دبیرستان و یک سال دبیری در دو دبیرستان اصفهان، در سال 1332 وارد دانشکده دندانپزشکی...
27/12/2012 22:26:25

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ