زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد شاد بودن تنها انتقامي است که ميتوان از دنيا گرفت ، پس هميشه شاد باش امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد کسي را که اميدوار...
11/11/2009 15:21:42
شعری از غاده السمان شاعری توانا از سوریه اگر به خانه‌ی من آمدی برایم مداد بیاور مداد سیاه می‌خواهم روی چهره‌ام خط بکشم تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم! یک مداد پاک کن بده برای محو لب‌ها نمی‌خواهم کسی به هوای سرخیشان، سیاهم کند!...
11/10/2009 13:16:59

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ