عوامل مؤثر مردم (داروهای بلااستفاده) داروخانه ها (جمع آوری داروهای قابل مصرف) پزشکان (عدم نوشتن نسخه های غیر ضروری) نیازها فرهنگ سازی . آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نسبت به خطرات مصرف بی رویه دارو  ایجاد انگیزه و تشویق مردم برای اهدای دارو هماهنگی با داروخانه ها  هماهنگی ، فرهنگ...
19/02/2012 19:47:43

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ