درود گرمم نثارتان، کاری از پویاhttp://www.irden.com/en/doc/irdeninc.gif نوروز بهانه ای است که فارغ از همه گرفتاری ها و مشکلات خواسته و ناخواسته، در خانه تان را بزنم و بگویم هنوز زنده ام و به یادت! نوروز رخصتی تعریف شده و پذیرفته شده است که سرزده به دیدارتان بیایم و شاخه گل عشقم را که برگی سبز...
14/03/2012 10:58:37

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ