اگر قرار باشه ظرف 24 ساعت دنیا به پایان برسه تموم خط های تلفن و تالارهای گفتگو و ایمیل ها اشغال میشه.... پر میشه از کلمه های ، از اینکه رنجوندمت پشیمونم من رو ببخش یا تو را عاشقانه می پرستم یا مراقب خودت باش اما بین ...
25/05/2012 01:50:08

مرتب سازی شده بر اساس ارتباط | مرتب سازی بر اساس تاریخ