کلاب لبخند


برای ملاحظه کلاب لبخند باید وارد شده باشید، برای ورود لطفا اینجا کلیک کنید.

توضیح ها

علی اسکندری زاده | Eskandarizadeh

عنوان شغلی: دندان پزشک متخصص ترمیمی
پروفایل شرکت: عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان -استادیار دانشکده دندان پزشکی کرمان
تلفن کاری: 03412239284
کشور محل شرکت: ایران
ایالت / ناحیه: کرمان
شهر محل شرکت: کرمان
آدرس: کرمان، خ سپه، مجتمع پزشکی سپه
حرفه اعلام شده: دندان پزشک متخصص ترمیم دندان

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس در دسترس نیست.

جزییات شخصی کاربر

UF_IRDEN_CRTFD: دندان پزشک