تلگرام ایردن، پایگاه دندانپزشکی irden.ir
در کانال تلگرام ایردن عضو شوید و خبرهای دندان‌پزشکی را از نگاهی دیگر بنگرید!
جستجو  کاربرها  قانون ها 
بستن
نام کاربری::
رمز عبور::
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
ثبت نام
نام کاربری
 
صفحه: 1
پاسخ دهی
نقد رفتار ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی, نظرات، پیشنهادات، انتقادات و رهنمودهای کاربران برای دست اندرکاران ایردن
 
اهداف بلند مدت خود را در پشت ژست خیریه پنهان نکنید
جناب آقای مدیر ایردن

با سلام
اولین سوال نظر سنجی شما پاسخی بود بر تمامی پرسشهای من در باب علت این همه هزینه وزحمت برای راه اندازی و پز خیریه کردن این مجموعه.
جناب آقای دکتر بدون شک متختصصین بعضآ به لحاظ علمی برتر از دندانپزشکان عمو می هستند ولیکن با این پرسشهای ساده انگارانه وارایه آمار غلط انداز نمیتوان انرا اثبات کرد.
جناب دکتر عزیز برای ا ثبات تخصص خود به مردم راههای بهتری از ناتوان نشان دادن دندانپزشکان عمومی دارید.
لطفآ اهداف بلند مدت خود و دوستانتان را از راه اندازی این سایت در پشت ژست خیریه پنهان نکنید.

دکتر کورش رحیمی-اصفهان
09131191325
اصفهان-خ مطهری
[email protected]
 
همکارخوب، جوان وپرتلاش جناب آقای دکتر کورش رحیمی،

بسیارخرسندیم که هراز چندگاهی دلسوزانه و از سر درد ایردن را شایسته ی خطاب خود می دانید و با پندهای ظاهراً تندی مارا می نوازید. همین توجه شما حاکی از نهایت محبت شما نسبت به حرفه ای است که همه ما بسیاری از امکانات مادی و معنوی خود را وامدار آن هستیم. فراموش نمی کنیم که شما با همین برخورد صریح خود عامل موثری در تغییرنام "ایران ارتو" به "ایردن" بودید. تغییری که منشأ خیر زیادی برای ایردن بوده است.
باری، برادر خوب! درمورد فرمایشات شما چند نکته را به اختصار و به اشاره عرض می کنم و اطمینان دارم که برای شما عزیز هشیار نیازی به توضیح زیاد نیست. مطلب را در معرض دید همه کاربران هم گذاشته ام که درصورت غفلت یا خطا از سوی هر طرف، خوانندگان قضاوت کنند.

1. نظرسنجی های ایردن که متاسفانه تعداد معدودی است و باید خیلی بیش از اینها باشد، صرفاً باهدف روشن کردن نکاتی انجام می شود که گاه برای مدیریت ایردن و عمدتاً برای کاربران ابهامی را رفع کند یا نکته ای نو را بنمایاند. همواره از نظرات کاربران استقبال شده و دراین مورد نیز مشتاق پیشنهادات فرهیختگانی چون شما هستیم. لذا اگر آنها را ضعیف یا مغرضانه می پندارید لطفاً دست به قلم شوید و موارد بهتری را پیشنهاد کنید تا در ایردن قرار دهیم.

2. مدیران دست اندرکار ایردن از گروه های مختلف حرفه ای تشکیل شده اند، از دندان پزشکان عمومی تا متخصص و دانشجو و تکنیسین که بدون احساس منفی خاصی صمیمانه و از سر علاقه به پیشرفت حرفه بخشی از توان فکری یا مالی و یا معنوی خود را مصروف این تفکر کرده اند. نگفتم "وب سایت" بلکه تعمداً "ایردن" را یک "تفکر" و ایده خطاب می کنم که جای بحث آن اینجا نیست.

3. عملکرد چهارساله ایردن حاکی از دو نکته شاخص است که در متن نامه شما از آنها غفلت شده است: یکی نهایت بی طرفی نسبت به همه ی طیفها، تخصص ها و حتی تفکرات مختلف و متنوع موجود در این حرفه. دیگری اهتمام وسیع به خدمتگزاری به دندان پزشکان عمومی که جمعیت غالب حرفه را شامل بوده و عمده ی بار این تخصص را بر دوش دارند. لذا نتیجه گیری شما مبنی بر اهمیت بیشتر ما به متخصصین نشاندهنده کم لطفی شماست. نگاهی به گزارشات انجمن های دندان پزشکی عمومی و همایشهای آنها و بسیاری موارد دیگر در ایردن موید این ادعاست.

4. جسارتاًبرداشت شما از نتیجه نظرسنجی را به هیچ وجه علمی ندانسته و در یک برداشت منصفانه تر و دقیق تر نتایج متفاوت و بسیار ارزنده تری از این نظرسنجی به دست می آید. احتمالاً تحت تاثیر موضوع خاصی به این نتیجه رسیده اید که تقاضا دارم مجدداً نتایج حاصله را بدون پیش داوری مرور بفرمایید.

تطویل کلام را درمقابل شما که خود سخندان و سخنران هستید جایز ندانسته و مجدداً ضمن احترام به شما عزیز علاقمند به دندان پزشکی، تقاضادارم بازهم نظرات ارزنده ی خود را برای ما ارسال فرمایید و خصوصاً از مطالب خوب خود در زمینه امور صنفی و علمی برای انتشار در ایردن دریغ نکنید. امید آن که ایردن که نه داعیه ی نام دارد و نه نان بتواند با همراهی عزیزانی چون شما در مسیر رشد و بهبود فرهنگ دندان پزشکی این مرزوبوم قدمی بردارد. طبعاً درصورت توفیق در ایجاد تغییر مثبت در این بخش، سایر بخش های جامعه نیز که زنجیروار به هم اتصال دارند از این رشد متأثر خواهند شد.یکی از آثار ارزنده دکتر سندوزی را تقدیم می کنم و دعوت می کنم که از موزه ایشان بازدید بفرمایید.
ویرایش: پویا - 04/01/2016 04:45:32
 
عزیزان ایردن سلام

نظرمن هم دقیقا همین است که ممکن است دندانپزشکان عمومی از این نظرخواهی در مورد متخصص یا عمومی که امری بدیهی است دلخور شوند و این لطمه به پیشرفت کار می زند. نظر خواهی وقتی باید انجام شود که امری مورد شک و تردید باشد و این مسلم است که هر کس می داند که متخصصین غالبا بهتر از عمومی ها در رشته اختصاصی خود می توانند ارائه خدمات نمایند، هر چند که در بسیاری از موارد صرف متخصص بودن ارائه نتیجه بهتر را تضمین نمی کند.به نظر من این قسمت از نظر سنجی در مورد متخصص و عمومی اگر حذف شودموفقتر می توانیم عمل کنیم.

قربانت هوشنگ فاضل
 
کاربر بسیار ارزشمند سلام

ضمن احترام فراوان به نظر شما و قدرشناسی از اظهارنظرتان به موضوع، بنده که در طراحی این نظرسنجی نقش مثبتی داشته ام مواردی را عرض می کنم.
با پوزش از جسارت خود باید عرض کنم که دقیقا نظر من عکس شماست. این نظرسنجی ابداً حاکی از بهتر بودن یا بدتر بودن کار گروهی نسبت به گروه دیگر نیست. ایردن بااین نظرسنجی تنها مانند آینه ای شرایط فکری جامعه را نمایانده است. این که مثلا در این نظرسنجی اکثریت کاربران "دکترمرد" را بر "دکتر زن" ترجیح داده اند آیا حاکی از بهتربودن یک جنس است؟ یا این نتیجه که "دانشگاهی بودن" دکتر کمترین اهمیت را در انتخاب دندان پزشک داشته موضوع ساده ای است؟ یا نکات بسیار مهم دیگری که خصوصاً دربخش سوم نظرسنجی به دست آمده به نظرشما ارزش کشف نداشته است؟
ما اعتقاد داریم که اولاً درهرکاری ممکن است نکات ضعفی وجود داشته باشد و طبعاً درکار ایردن نیز احتمال بروزضعف های زیادی هست و انتقاد کاربران بهترین هدیه آنها به ماست اما درمورد این نظرسنجی باید عرض کنم که طبق اظهارنظر اغلب همکاران که بسیاری عمومی هستند از بهترین نظرسنجی های ایردن بوده که نتایج آن می تواند زمینه ای برای طرح فرضیه های نو در عرصه پژوهش های دانشگاهی باشد. همچنین برای متولیان بخش درمان این نتایج می تواند نکات خوبی را روشن کند. برای همکاران گروه های مختلف دندان پزشکی هم ایده های نوی را به همراه خواهد داشت. مثلاً ممکن است از این پس بسیاری از همکاران اصراری به ثبت "عضوهیأت علمی دانشگاه" بر تابلو خود نداشته باشند.
اتفاقاً ترجیح بیشتر متخصص توسط مردم دراصل حاکی از ضعف مدیریت دندان پزشکی است. باتوجه به جمعیت بسیار بیشتر دندان پزشکان عمومی و همچنین عدم نیاز اغلب مشکلات دندانی به خدمات تخصصی، مراجعه مستقیم مردم به متخصص یک امتیاز نیست. سیستم بایستی طوری طراحی شود که همواره مسیر ارجاع فعال باشد.
لذا مجدداً این نکته را مورد تاکید قرار می دهم که اگر در متن سوال و پاسخها دقت بفرمایید این نظر سنجی نه تایید کننده "کار بهتر" متخصص است و نه مراجعه ی بیشتر به متخصص را "بهتر" می داند. تنها مانند یک اینه ی نسبتاً شفاف شرایط حاکم را نشان داده است.
به نظر می رسد هرچه بیشتر بتوان اوضاع فرهنگی مردم را چه به لحاظ آگاهی، چه گرایش و چه رفتار روشن و شفاف کنیم، رفع نواقص راحت تر خواهد بود. همه معتقدیم که "تشخیص نصف درمان" است.
درعین حال مدیران ایردن منتظر ارائه ی نظرسنجی های پیشنهادی همه صاحب نظران هستند.
 
مدیریت محترم ایردن
سلام و تشکر از بذل توجهی که به نظرات مراجعین به وبسایت خود دارید. پیشنهاد می نماید برای دلگرمی و تشویق اساتیدی که در دانشکده های مختلف کشور خدمت صادقانه ارائه می کنند نظر خواهی جدیدی مطرح فرمائید تا همکاران و دانشجویان اعلام کنند کدامیک از اساتیدشان مهربانانه تر، دلسوزانه تر و بهتر آموزش می داده و یا می دهند.
 
کاربر محترم مهمان

با سپاس از اظهار نظر شما به اطلاع می رساند طراحی نظرسنجی کار ساده ای نیست. ضمن استقبال از نظر شما تقاضا دارد در صورت امکان سوال و جواب های مربوط به نظرسنجی مورد نظر خود را اعلام بفرمایید.

بااحترام
 


با سلام به جناب دکترکوروش

برای منی که دندانپزشک نیستم و در ابتدای راه دندانپزشکی قرار دارم و همیشه به این وبسایت به عنوان یکی از بهترین منابع آنلاین اطلاع رسانی دندانپزشکی کشور رجوع میکنم و با اشتیاق فراوان نوشته ها و مطالب دندانپزشکان محترم را که از نظر من همکاران احتمالی آینده من خواهند بود مطالعه میکنم به امید اینکه اینجا آموزشگاهی باشد برای من و امثال من که درس معرفت و انسانیت را در کنار آموخته های دانشگاهی و تکنیکی یاد بگیریم قابل درک نیست که دندانپزشک تحصیلکرده و محترمی چون شما که نام پر ابهت بزرگمردی از تاریخ ایران را نیز به همراه دارید بدون هیچگونه تحقیقی راجع به صلاحیت داشتن و یا نداشتن مدیران یک وبسایت که محل رجوع بسیاری از اقشار جامعه میباشد به صرف خواندن یک نظر سنجی سریعا نتیجه بگیرید که حاصل پنجسال زحمت شبانه روزی یک گروه انسان وارسته که هدفی جز ارتقا سطح دندانپزشکی کشور و اطلاع رسانی مسائل دندانپزشکی ندارند فقط و فقط عنوان کردن این نکته بوده که ایشان متخصصند و میخواهند این را به همه جهان اعلام کنند که "من یک متخصص برجسته هستم و اینهمه تلاش میکنم و شب و روز نمیخوابم و به محل سمینارهای مختلف میروم و عکس و خبر تهیه میکنم و انواع مقالات مختلف را در ایردن کار میکنم که فقط بگویم که من یک متخصص ارتودونسی هستم."

نه کوروش عزیز این برای من قابل درک نیست که دندانپزشکی وجود دارد که از خواندن یک نظر سنجی به این نتایج برسدو واقعیت این است که کمی نا امید شدم و فکر کردم چرا ما انسانها به جای حمایت از همدیگر یا حداقل حمایت از همکاران خودمان گاهی ندانسته زخمی بر دلی میزنیم که هدفی جز خدمت ندارد و دست دوستی و یاری کسی را پس میزنیم که برای پیشرفت ما و حرفه ما خیلی رنجها کشیده؟واقعا چرا؟

میگویم ندانسته, برای اینکه هنوز آنچه را که شما برادر عزیزم نوشته اید باور ندارم و همانطور که گفتم برای من قابل درک نیست که جوانی تحصیلکرده و مطلعی چون شما نداند که استاد پویا و همکاران محترمشان سالهای سال است که در جهت ارتقا سیستم فرهنگی دندانپزشکی کشور از طریق اینترنت فعالیت شبانه روزی دارند و من خودم به شخصه خط به خط ایردن را خوانده ام و از پیامهای این استاد برجسته که همگی نشانه صفا و محبت و تواضع و آرامش و انسانیت این مرد بزرگ (پویای عزیز) و همکاران محترمشان میباشد درسهای فراوانی از نیک مرامی و انسانیت و وبزرگواری آموخته ام ، مجموعه کاملی از اطلاع رسانی دندانپزشکی در کنار آموزش محبت و خویشتن داری که در هیچ وبسایت دیگری چه مرتبط بادندانپزشکی و چه غیر دندانپزشکی در کشور نمیتوانید پیدا کنید.
واز نظر من شما میتوانستید با حداقل خواندن دو صفحه از پیامهای استاد پویا مدیر محترم و فرهیخته ایردن و از نظر شخص من دانشمندی آشنا به تمام رموز تواضع و خویشتن داری و آرامش و انسانیت و مهر و دندانپزشکی وخبرنگاری و وبسایت داری و..., مجموعه کاملی از یک انسان ارزشمند, به این نکات که من خدمتتان عرض کردم برسید قبل از انکه با دیدن یک نظر سنجی سریعا نتیجه بگیرید که تمامی اهداف این وبسایت پنهان کردن اهداف بلند مدت مدیران آن در پشت ژست خیریه میباشد, متاسفم واقعا متاسف میشوم وقتی میبینم که حتی وبلاگهای کوچک کاربران معمولی هم صفحه ای برای تبلیغات دارد, ولی ایردن با حداقل چند هزار عضو تبلیغات رایگان برای همه انجام میدهد.

متاسفم که نمیتوانم بپذیرم که از نظر شما کوروش عزیز یک نظر سنجی وقتی منطقی است که در ان سوالی پرسیده نشود!! چون وقتی ساده ترین سوال که در رابطه به مراجعه یک فردبه دندانپزشک و طرز تفکر او راجع به اینکه به چه نوع دندانپزشکی بایدمراجعه کند برای داشتن اماری در خور توجه یک سایت دندانپزشکی برای شما که خود دندانپزشکید و از نظر من این میتواند یک نظر سنجی خیلی مهم برای خود شما که مرتبط با این رشته هستید باشد نشاندهنده یک ژست و تفاوت طبقاتی است .
واقعا میتوانم بدانم که پس چگونه میشود یک نظر سنجی به راه انداخت و چگونه مردم سراسر دنیا هر لحظه چه بر اساس بیزینس خود یا اطلاع از کیفیت محصولات خود یا به دست اوردن آمارهای مختلف برای مسائل مختلف این کره خاکی شامل بیماریها ،ورزش،مسائل صنفی،مشکلات دورانهای مختلف زندگی مثل نوجوانی و پیری و..،گرم شدن زمین ،مسائل اموزشی ،مدرسه ها،جمعیت وآلودگی هوا و بسیار بسیار مطالب مختلف همواره در حال نظر سنجی هستند ؟آیا همه انها در حال پنهان کردن اهداف بلند مدت خود در پشت ژست خیریه هستند؟

با نهایت ادب و احترام میخواستم به عرضتان برسانم اگر شما تمامی مطالب ایردن را مطالعه نکرده اید من ایردن را تماما حفظ کرده ام و جهت اطلاع شماتوجهتان را به بخشی از پیام دکتر پویا و دکتر علی جلب میکنم در این قسمت"مظلومیت دندانپزشکان تجربی" در" مباحث صنفی همکاران تجربی"

دکتر پوپا :

پورتال "ایردن" با هدف طرح کلیه مسائل دندان پزشکی ایرانیان و ارتقاء فرهنگی این رشته ایجاد شده است. بی تردید واقف هستید که جمع زیادی با عنوان "کمک دندان پزشک تجربی" با صلاحیت یا بی صلاحیت با داشتن مجوز های قانونی و رسماً به فعالیت اشتغال دارند.

این افراد هم وطن ما و دارای حق حیات هستند
. از دیدگاه قانونی این افراد هیچ خلافی مرتکب نشده اند. چطور با نادیده انگاشتن آنها درصدد دفع آنها برآییم؟ و به فرض دستمان برسد، با چه وجدانی افرادی را که اغلب شرافتمندانه و قانونی و اغلب با سنین بالا تاکنون از این طریق امرارمعاش کرده اند به تیغ بسپاریم؟!
2. بهترین و مؤثرترین راه برای حل معضلات، شفاف کردن آنهاست! اگر افرادی کم یا زیاد، صاحب صلاحیت یا بی کفایت و... در حوزه دندان پزشکی حضور دارند، "ایردن" نه تنها حق خود که تکلیف خود می داند که آنها را بنمایاند.
3. "ایردن" صرفاً یک وب سایت خصوصی است که با همت جمعی از دندان پزشکان فرهنگ دوست و ایثارگر ایجاد شده تا برای دندان پزشکی این مملکت کاری بکند. نه پلیس است و نه قاضی، نه قانونگزار است و نه سیاستمدار! ما را چه به دخالت در امور "خسروان"؟!! ایشان صلاح کار خویش دانند! مملکت مدیران قدرتمندی دارد که با قدرت و مکنت قادرند هرگونه تغییری ایجاد کنند. ما تنها به شفاف سازی فضا مشغولیم. دعا کنید در این مسیر پر سنگلاخ به راه بندان نخوریم تا در این محدوده عمر اندک بتوانیم تلاش مثمرثمری داشته باشیم.
از نظر من نه کمک دندان پزشکان تجربی و نه دندان پزشکان آکادمیک گناهی نکرده اند! هرکس در حد مقررات جاری مملکت و شرایط خود موقعیتی را برای کسب معاش و خدمت به خلق یافته و مسیری را درپیش گرفته اند

دکتر علی شکفته راد:

چرا بی جهت احترام هموطن خود را نگه نمی داریم؟ چرا به کسانی که در چارچوب مقررات این کشور به خدمت پرداخته و در حد توان علمی و فکری خود رفتار می کنند جسارت کنیم؟ آیا با حذف نام این هموطنان شغل و موقعیت و وجود آنها را هم حذف کرده ایم؟ حذف بی معناست! به جای "مرگ" گفتن های رایج که ورد زبان همه ما کرده اند کمی به فکر "درود" و "سلامت" و "اصلاح" باشیم. به جای پرخاش به هم باب گفتگوهای سازنده را بگشاییم و از این طریق با کمک هم راه های معقول و نجات بخش را به مدیران و مسوولینی که با عدم درک کافی از شرایط روز کشور و جهان، در رویا بسر می برند نشان دهیم.
به امید نشاط و موفقیت همه دست اندرکاران حرفه ای دندانپزشکی کشور و ریاست افراد خردمند.


فقط کافی بود که این دو پیام از دو مدیر اصلی پورتال را مطالعه می فرمودیدو می دیدید که این دو استاد فر هیخته ومتواضع چگونه با سعه صدر وانسانیت وآرامش وجودیشان از کمک دندانپزشکان تجربی دفاع کرده اند فکر کنم دیگرنیازبه این نبود که بقبه پورتال را بخوانیدتا ببینید چگونه در جای جای وبسایت اثرات کلام دلنشین وجادویی وآرامش بخش این دو عزیزو بقیه مدیران محترم ایردن وجود انسان را از تواضع وتفکر مثبت و مهربانی به همنوع پر میکند.

و دیگر نیاز به این نداشتید که فکر کنید وقتی یک متخصص از یک کمک دندانپزشک تجربی(با نهایت احترام به این قشر از هموطنان عزیزم)با این خلوص نیت دفاع و پشتیبانی میکند و عقیده دارد نباید حق ایشان را نادیده گرفت چگونه میتواند در صدد بی احترام کردن دندانپزشکان عمومی براید و خدمات آنان در جهت رفاه هموطنان را نادیده گرفته و با قرار دادن این نظر سنجی قصد تخریب وجهه این عزیزان را داشته باشد؟
باز هم اگر جسارتی به حضور شما برادر محترم و دندانپزشک تحصیلکرده ام نموده ام عذر خواهی کرده و برایتان آرزوی بهترینها را دارم.
 


با تشکراز سایت خوبتون واز زحماتتون.

 

درباره ما

ما که هستیم، چه می‌پنداریم، چه می‌گوییم و چه می‌کنیم؟

ماموریت:‏
حضور علمی و موثر بخش خصوصی، برای حفظ سرمایه های فرهنگی دندان پزشکی، رشد و ارتقای حرفه و ترغیب دندان پزشکان و مدیران ‏دندان پزشکی به پاسخگویی و ارائه راهکار های قابل اجرا در کاهش مشکلات دندانی جامعه. همچنین فراهم کردن امکان حضوروسیع، سریع و ‏موثر سازمان های مرتبط با دندان پزشکی در کشور و جهان از طریق اینترنت، به عنوان مهم ترین فن آوری نوین


 
با سلام حضور تمام همکاران ضمن قدر دانی از زحمات مسولین و گردانندگان سایت، از انجا که من تازه در این سایت عضو شده ام، ممکن است در مورد مسوولین و رسالت یا (میشن) راه اندازی سایت و همچنین سابقه کاری و اجرایی مدیران واینکه در داخل یا خارج کشور انرا اداره میفرمایند بیشتر راهنمایی فرمایید؟ چون در بخش (درباره ما) بیشتر به اسامی با نام کوچک اکتفا شده واز سوابق اجرایی و علمی گردانندگان و نه مشاورین اینجانب اطلاعی ندارم
با احترام دکتر دولو
 
با سلام حضور شما و سپاس از توجه مثبتی که به ایردن دارید، بخشی از باورهای ایردن را که در صفحه «درباره ما» درج گردیده حضورتان تقدیم می کنیم:

می خواهیم کاری نو در راستای پیشرفت جامعه خود انجام دهیم و در این مسیر بهترین باشیم!
همکاران ایردن، در عین داشتن پشتوانه علمی و شخصیتی ممتاز، طرح نام ایردن و ایران را بر مطرح کردن نام خود ارجح می ‌دانند.‏

در یک نگرش تاریخی؛ فردپرستی و خودنمایی، آفت مهم انجام کارهای نو و باعث محدود شدن خدمت رسانی های نوین بوده است. پرداختن به ‏نام و آوازه، موجب ایجاد حساسیت و مقاومت های متفاوت در مخاطبین شده، هم شخص از هدف اصلی باز می ماند و هم در اجرای برنامه خلل ‏فراوانی ایجاد می شود. در صورت دوری از این آفت که به نوعی، دنباله‌ی قهرمان پروری معمول در روح فرهنگی جامعه است، ضمن قراردادن جامعه در راس امور، زمینه بهتری برای اندیشیدن اعضا و انگیزش مثبت آن ها فراهم می‌شود. این روش می تواند در پیشبرد اهداف بزرگ تاثیر بسزا داشته و علاوه بر خیر جامعه، منافع نهایی واقعی تر، فراتر و گسترده تری را ‏نیز نصیب صاحب کار نماید.‏


از شما دعوت نمی کنیم که به جای پرداختن به کیستی و چیستی ما، به سخن ایردن گوش کنید. ایردن ساکت می ماند و از شما دعوت می کند که از طریق امکانات گسترده ی این پایگاه، «شما» سخن خویش را به دیگران برسانید و همچنین مدیران حوزه سلامت و دندان پزشکی، که قدرت، مکنت و فرصت هایشان آنِ ما و شماست را به صحنه ی پاسخگویی در قبال ناتوانی‌ها و کاستی‌ها بخوانید.

با احترام و ارادت فراوان،
 
با سلام،
از توجه و عنایت مدیر مسوول محترم قدر دانی می نمایم و امیدوارم در پیشبرد اهدافتان موفق باشید، ارزوی همه ما ارتقا سطح علمی و فرهنگی جامعه دندانپزشکی وکمک بدون چشمداشت وهمیاری هر چه بیشتر است
 
برای ماندن در تاریخ دندان پزشکی:

مکاتبه ای ساده و خودمانی ولی مهم، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۳ بین یک پدر و فرزند در مورد موضوع دندانسازان انجام شده که حیف است در بایگانی ایردن بماند و دیگران مطلع نشوند. آن را برای آن ها که درد وطن و حرفه دارند منتشر می کنیم:


در حال حاضر مردم ما از حضور افراد کم سواد رنج می کشند
​​طریقه ورود به دانشکده های دندان پزشکی و کنکور و ضوابط آن روشن است و افراد تجربی نیز با گذراندن آن مراحل میتوانند مدرک دکترا به دست آورند. اگر غرض از طرح موضوع در ایردن، دادن امتیاز به این گروه است، من برای ایردن متاسفم.

دکتر افتخاریبا سپاس از تذکر جنابعالی،

مستحضر هستید که ایردن رسانه و مانند آینه است نه بیشتر. طرح این موضوع، به صورت پرسشی از سوی یک کاربر در تریبون آزاد بوده است. ایردن با احترام به نظرات و پرسش‌های کاربران، که با علاقه در بخش های مختلف این پایگاه حضور پیدا می‌کنند، انعکاس مطالب آن ها را وظیفه و رسالت خود می‌داند و دخالتی فراتر از ویرایش های ضروری را سانسور و رفتاری غیرحرفه ای و غیراخلاقی می پندارد.

شما خود مستحضر هستید که دادن امتیاز به گروه های خاص، در اختیار این پایگاه نیست!
پاسخ ایردن به کاربر جهت اطلاع شما تقدیم می شود.


علی بسیار عزیز و گرامی،

شما 13 ساله بودی که ماده واحده مربوط به کمک دندان پزشکان تجربی به تصویب مجلس شورا رسید و این کار محصول سال ها پیگیری دلسوزانه کسانی بود که زیر پرچم جامعه دندان پزشکی ایران با کج رویها در حرفه مبارزه می کردند و من هم یکی از آنهابودم ولی در خط اول جبهه. من عمر و جوانی ام را در راه جامعه گذاشته ام و چه بسا اگر بیشتر به پسرم هادی می رسیدم اورا ازدست نمی دادم. حساسیت من نسبت به مسائل حرفه ای در من ریشه دوانیده و از همین رو است که وقتی در ایردن می خوانم «چه راهی برای اخذ مدرک دندان پزشکی افراد تجربی هست؟» متن پیام برایم آزار دهنده است، زیرا زحمات صمیمانه افرادی که در گذشته در این راه مبارزه کرده اند را از بین میبرد. البته تمام افراد تجربی که آن تیتر را می خوانند خوشحال می شوند و توجهشان به مرجع خبر جلب می شود که برای ایردن خوب است، ولی برای کسی که سابقه امر را میداند، شبهه برانگیز و نگران کننده است.

دوست بسیار خوبم من موهایم را در آسیاب سفید نکرده ام و شیطنت ها و ریزه کاری های خبری و مطبوعاتی را میدانم.

مخلص شما
افتخاری
پدر بزرگوار،

ما و اغلب دست اندرکاران سابقه دار دندان پزشکی کشور، به شما ارادت داشته، از سوابق خدمات خالصانه و بی دریغتان در این عرصه اطلاع دارند و برایتان احترام ویژه قایل هستیم. دلسوزی جنابعالی کاملن قابل درک است. مدیر پایگاه ایردن نیز که خود از دندان پزشکان متخصص و دارای چند دهه سابقه خدمت در عرصه های مختلف آموزش، درمان، مدیریت و برنامه ریزی های بهداشتی و همچنین پژوهش های مختلف دندان‌پزشکی است، خود به اهمیت موضوع مورد اشاره شما واقف است و برای اعتبار این حرفه دل می‌سوزاند. انگیزه اصلی از راه اندازی و نگهداری بیش از یک دهه ایردن نیز -با وجود سنگ اندازی ها و حرف و حدیث های فراوان- چیزی جز احساس مسوولیت در قبال جامعه نبوده است. موضع ایردن در قبال موضوع مورد اشاره جنابعالی نکات زیر است که بارها در جای جای این پایگاه توضیح داده شده و مورد تاکید قرار گرفته است:

۱- گروه زیادی از افراد، از طریق حرفه های تجربی مرتبط با دندان پزشکی ارتزاق می کنند.

۲- سکوت متولیان و همچنین عدم پرداختن به این موضوع در رسانه ها، نه موجب توقف و نه اصلاح روند کار این گروه شده یا می شود.
۳- این روند نه تنها در حرفه دندان پزشکی، که در حرفه های دیگری چون پزشکی، دام پزشکی، کشاورزی، کامپیوتر،... و حتا سیاست جریان دارد.
۴- اشخاصی در سن جوانی به این حرفه ها مشغولند و به آسانی آن را وا نخواهند گذاشت.
۵- چنین حرفه های درآمدزای میان بر، برای کسانی که به هر دلیل امکان یا تمایل دانشگاه رفتن ندارند، جذابیت فراوان دارد.
۶- برای اشخاص علاقمند، هنوز راه های غیرقانونی به برکت بی تحرکی مسوولان انجمن ها و سازمان ها باز است.
۷- به دلیل عدم توجه کافی کارشناسان به وسعت و اهمیت موضوع، مشکلات این بخش پوشیده مانده، طوری که نه قانون گذاران، نه برنامه ریزان، نه ناظران و نه حتا مردم و اجتماع ما آن را جدی نگرفته اند!
۸- پرداختن رسانه های حرفه ای چون ایردن به این موضوعات، مانند تاباندن نور به تاریکی های محیط است! روشن شدن موضوع متولیان، کارشناسان و مسوولان را ناچار به جش، تصمیم سازی و اقدام می کند. از این طریق هم تکلیف جمع زیادی اشخاصی که بالقوه یا باالفعل در این بخش مشغول هستند معلوم می شود و هم برای عوارض مختلف آن تعیین تکلیف خواهد شد.
۹- سخن آخر این که نه تنها «سکوت» راه چاره نیست، که حتا «حذف» نیز راه گشا نیست! مطالعه در شرایط کاری حوزه دندان پزشکی در کشورهای اروپایی و کانادا برایتان روشن خواهد کرد که اشخاص تجربی دست اندرکار این حوزه، تحت شرایط قانونی پذیرفته و دارای پایگاه اجتماعی هستند. پس کارشناسی موضوع نیز اقتضا می کند که جنبه های مختلف آن پرداخته شود و تجربیات اجرایی جوامع پیشرفته که ما در دندان پزشکی دنباله رو آن ها هستیم نیز مدنظر قرار گیرد.

خلاصه و ختم کلام این که نشان دادن آنچه در صحنه واقعی اجتماع می گذرد و همچنین آنچه در ذهن پرسشگر مردم و جوانان جریان دارد، نه تنها فسادآور نیست که خود یکی از مهم ترین حقوق مبتنی بر آزادی های اجتماعی و در نتیجه شفاگر است.

با ارادت فراوان
ایردن - علی
(دکتر علی شکفته راد)
کانادا

صفحه: 1
پاسخ
کاربرهایی که این سخن را مرور می کنند (1 مهمان ها)
فرم پاسخ
 
مطلب خود را وارد کنید*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
آپلود تصویر
Send Cancel