تلگرام ایردن، پایگاه دندانپزشکی irden.ir
در کانال تلگرام ایردن عضو شوید و خبرهای دندان‌پزشکی را از نگاهی دیگر بنگرید!
جستجو  کاربرها  قانون ها 
بستن
نام کاربری::
رمز عبور::
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
ثبت نام
نام کاربری
 
Select date in calendarSelect date in calendar

صفحه: 1
خاطره هایی درباره دکتر سندوزی, دکتر سندوزی ایران می آیند
 
من دانشجوی دوره چهارم مشهد هستم. در دوران تحصیل، یک تشکل علمی - صنفی فعال داشتیم که همه بچه های فعال دانشکده که بعضا سیاسی هم بودیم در آن فعالیت داشتیم. روزی خبر رسید که سازمان امنیت شاه (ساواک) به فعالیت ما شک کرده و قصد دارند از طریق روسای دانشکده ها موضوع را بررسی کنند. کتابخانه مفصلی داشتیم که همه جور کتابی در آن یافت می شد و همه دانشجوهای انجمن نگران بودیم که حالا چه خواهدشد.دکتر سندوزی رییس دانشکده بودند. کسی را به بازدید از دفتر ما نفرستادند و خود شخصا به دفتر انجمن آمدند. همه نگران برخورد ایشان بودیم. دکتر طبق معمول خوش تیپ و خوشگل و با ظاهری آرام و آراسته داخل شدند و خیلی صمیمی با ما احوال پرسی نمودند. عکسی از گاندی بر دیوار بود. به آن نگاه کردند و گفتند این مرد خیلی انسان بزرگی است و من خیلی او را دوست دارم. بعد هم خداحافظی کردند و رفتند! این برخورد برای همه ما که از چند روز قبل نگران و مضطرب بودیم فوق العاده آموزنده و بزرگ منشانه بود...
عکس زیر در هنگام پیشواز از ورود این بزرگ مرد به تهران گرفته شده است.
افزایش دانشکده یا بهبود شرایط کار؟ | دکتر جعفر اقبال, بودجه‌هارا به جای دانشکده، صرف افزایش امکانات و حقوق کنید
 


رنج های یک دندان پزشک

گزارش مورد

مقدمه

می گویند همه چیز را راهمگان دانند،درهرجای کشور ودرموقعیت ها وشرایط مختلف شکل مشکلات حرفه ای دندانپزشکان کم وبیش متفاوت است امااین مشکلات به طور کلی دردودسته مجزا طبقه بندی می شود.ا- مشکلات حرفه ای از منظرعلمی- اجتماعی مثل نواقص آموزش،مشکلات قانونی، بیکاری و......2- آسیب های جسمی، روانی حرفه دندانپزشکی به عنوان یک شغل زیان آورمثل مشکلات اسکلتی-عضلانی، استرس، سروصدا، آلودگی های شیمیایی ومیکربی و..... کلی گویی اگرچه بی فایده نیست اما چندان راه به جایی نمی برد.به نظر می رسد درمراحل اولیه انجمن باید ازطریق ارتباط بیشترباهمکاران میزان وگستره این مشکلات را درموقعیت ها ومکان های مختلف تخمین بزند و درمراحل پیشرفته ترازطریق طرح های پژوهشی به نتایج دقیق که قابلیت استناد بیشتری دارند برسد.استفاده از این روش توان انجمن را درمقابله با مشکلات موجود بسیار افزایش می دهد د.برای گسترش این فعالیت وطرح مشکلات از طریق نامه، فکس ویاایمیل انجمن info ویا ایمیل شخصی سردبیرmrt 1328 تماس بگیریدودرموردچگونگی طرح مطلب هم نظر خود رابنویسید

قسمت اول:مشکلات کار وفعالیت اجتماعی

گزارش مورد1
سر پله های انجمن یکی از همکاران مرا صدا می زند، بر می گردم و پس از خوش وبش کوتاهی همکار جوان ما می گوید:
- می خواستم مطلبی را بگویم.
اورا به نشستن درگوشه ای دعوت می کنم ولی امتناع می کند ودر ادامه می گوید:
- من در کلینیکی کار می کنم که شش یونیت دارد. در این کلینیک من تنها دندانپزشک هستم و بقیه از همین تجربی ها هستند و همه کاری هم انجام می دهند. چرا انجمن به این مسائل رسیدگی نمی کند ؟
- در حوزه اختیاراتش حتماً دخالت و رسیدگی می کند.
- حدود اختیارات انجمن تا کجاست؟
- تا آنجا که مطرح کند انتقاد کند. نامه بنویسد و خواستار رسیدگی شود
- چه کسی مسئول اصلی است.
- وزارت بهداشت و..
- چرا کاری نمی کند؟
- ما به طورکلی ودرطی مقالات وگفتگو بامسئولین راجع به این مسایل برخورد کرده ایم .اما دراین مورد مشخص خبر نداشتیم. ودرمورد وزارت بهداشت هم احتمال آنستکه این کلینیک از چشم آنها دور مانده باشدو یا آنکه بخاطر سکوت ما سکوت می کنند.کارازکلی گویی گذشته است بفرمائید نشان بدهید. اسم کلینیک را بگوئید. می آئیم بررسی ودرحد توانمان برخورد می کنیم و .....
همکار جوان با تردید نگاهی به من می اندازد و می گوید
- می ترسم همین کار را هم از دست بدهم
و در حال رفتن است که من می گویم:
- آقای دکتر، هیأت مدیره انجمن همواره نمی تواند در همه جا حاضر باشد،لازم نیست اسمتان را بگویید اقلاً نشانی و اسم کلینیک را بگوئید
و همکار جوان ما قدری دورترمی رودو می گوید:
- اجازه بدهید فکر کنم........اصلا ممکن است برای شما هم مشکل درست کند!
وبه راهش ادامه می دهد.

مورددوم

خانم دکترجوانی به آگهی برنامه آموزش عملی یکی از نهادهاخیره شده است.چهره اش آشنا ست. وبه همین جهت بادلخوری می گوید :
- باید نصف درآمد این ماهم را بدهم.
- ولی ارزش دارد درهمه جای دنیا چنین برنامه ای باهزینه بسیار زیادتری عرضه می شود
- بله جسارت نکردم ولی مشکل از جیب من است
- مطب دارید؟
- نه من نتوانستم امتیاز لازم را برای مطب زدن کسب کنم وازطرف دیگر پولش راهم ندارم. وقتی دوره طرحم راتمام کردم، پدرم اجازه ندادمدت بیشتری درشهرستان بمانم وبطورکلی چون مجرد هستم ادامه کار دروضعیت دورازخانواده برایم میسر نبود(ازمشکلات زن بودن).به ناچار به درمانگاه ها مراجعه کردم وبرطبق تبصره 7 از دو درمانگاه اعلام نیاز گرفتم که مجبورم فقط دراین درمانگاه و با شرایط آنها کارکنم.
- ازامکانات بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنید ؟
- نه، جالب است برایتان بگویم،چند وقت پیش بیماربودم ونسخه ای داشتم که آنرا به آقایی که کارگردرمانگاه بوددادم تااز داروخانه بگیرد. پس از مدتی آن آقا برگشت وگفت خانم دکتر قیمت این نسخه زیاد است آن دردفترچه بیمه من بنویسید تا بگیرم من باحرف او مخالفت کردم واو با ناراحتی گفت چرا این ها شما را بیمه نمی کنند
- خانم دکتردرآمد ماهانه شما درچه حدودی است؟
- چهارصد هزارتومان
- یعنی حدودحداقل دستمزد بدون بیمه
یعنی زیرخط فقر

صفحه: 1