کنگره10 جامعه دندان پزشکی ایران 
تاریخ برگزاری: 27 تا 31 شهریورماه 1351
افتتاح با پیام  دکتر اقبال رئیس سازمان نظام پزشکی

Jameeh10.jpg


تمبر یادبود دهمین کنگره دندانپزشکان ایران - 1972 قیمت یک ریال
معرفی: دکتر امین سلطانی
رئیس کنگره: دکتر جعفر دادمنش
اعضا کمیته کنگره: دکتر عطریزاده، دکتر رئوفی، دکتر صدرعاملی، دکتر خاکسار، دکتر روئینتن نژاد، دکتر فرارونی، دکتر طاهرزاده، دکتر مطلعی، دکتر دارابی، دکتر شادمان، دکتر بینا، دکتر شاهگلدیان، دکتر نیلفروشان، دکتر آمیغی، دکتر محمدیان

سخنرانان خارجی:
دکتر بواتل Boitel  (سوئیس)
دکتر مسلر Massler (امریکا)
دکتر سیمرینگ Simring (امریکا)
دکتر وینتر Winter (انگلستان)
دکتر چالی کوچااوغلو Calikkocaoglu  (ترکیه)
دکتر ساندللی Sandalli (ترکیه)
دکتر موگان Mugan  (ترکیه)
دکتر امایر O'meyer (فرانسه)
دکتر پاران Parant (فرانسه)
دکتر اقبال Iqbal (پاکستان)

پیام دبیر جامعه
توفیقی که نصیب جامعه دندان پزشکی شده تا بتواند همه ساله کنگره علمی ترتیب دهد توفیقی است عظیم که سایر جوامع علمی کشور هنوز به آن نیافته اند و این امر بدون شک مدیون علاقه مندی  و هسن استنباط کادر فعاله جامعه دندان پزشکی است که کوشش خود را مصروف این مهم نموده و نتیجه مطلوب هم به دست آورده است .
کنگره دهم همان طور که در متن برنامه توضیح داده شده کنگره ای است  متفاوت با کنگره های قبلی که کمیته برگزاری برای تمهید مقدرمات آن زحمات زیادی متحمل شده است. لازم میداند از طرف خود و اعضاء هیات مدیره از کوشش های مستمر اعضاء کمیته علمی و کمیته کنگره در این امر  تشکر کنم.
تاثیر قطعی که این قبیل کنگره ها در بالا بردن سطح دانش همکاران از طرفی و عکس العمل مطلوب در ذهن دانشمندان خارجی شرکت کننده در کنگره از طرف دیگر دارد غیر قابل انکار است و کنگره های دندان پزشکی نموداری است از تحولی که در سایرشئون کشور در سال های اخیر رخ داده و جهان را متوجه پیشرفت های عظیم میهن عزیز ما کرده است.
دکتر محمد علی افتخاری

پیام سرپرست کنگره
اگر دهمین کنگره سالانه جامعه دندان پزشکی ایران قرن موفقیت و مواجه با استقبال دندان پزشکان کشور می باشد دلیل بارزآن وجود روح هم کاری و ایمان فعالیت دسته جمعی است که در بین اعضاء کمیته برگزار کننده وجود داشته و این عده از ماه ها پیش  به صورت خستگی ناپذیر در فراهم آوردن مقدمات برگزاری این کنگره در تکاپو بوده اند.
آن چه که ما بدان نیاز داریم و در گذشته فاقد آن بودیم، مداومت و دقت در کار و همکاری و هم فکری بوده است. ده سال کنگره های پی در پی  جامعه دندان پزشکی ایران نشان دهنده این پیگیری و قدمت در کار بوده است و من یقین دارم نهالی  که ده سال پیش کاشته شده شده است به درختی ستبر مبدل خواهد شد.
عصر حاضر عصر انقلاب در علوم و فنون است و اجتماعاتی از نوع این کنگره بهترین قدم برای مبادلات فکری دندان پزشکان می باشد این راهی است که به موفقیت قطعی در طریق مبارزه با بیماری های حفره دهان خواهد انجامید و در اشاعه بهداشت همگانی اثرات انکار ناپذیری بجا خواهد داشت.
امیدوارم خاطره دهمین کنگره به صورت یک اجتماع مفید و آموزنده در  ضمیر یک یک شرکت کنندگان باقی بماند.
دکتر جعفر دادمنش

پیام سرپرست کمیته علمی
در جهان امروز علم پزشکی به سرعت در جهت کمال و پیشرفت است و هر روز اطلاعات تازه تری کسب می شود. بنحوی که گفته می شود در عصر حاضر هر پنج سال ، اطلاعات پزشکی و دندان پزشکی دو برابر می شود. همین نکته نیاز مارا به همگامی با این آهنگ سریع پیشرفت روشن می سازد.
خوشبختانه جامعه دندان پزشکی در کشور ما تا آن حد پیشرفته است که دندان پزشکان متخصص ما با شرکت در مجامع بین المللی برای میهن خود کسب افتخار و سرافرازی می نماید و به تصدیق اساتید خارجی کنگره های دندان پزشکی ایران در سطح بین المللی برگزار می شود و شرکت کنندگان را در جریان آخرین رویدادهای علمی قرار می دهند. معهذا اینن پیشرفت ها نباید ما را قانع نماید.
کمیته علمی جامعه دندان پزشکی ایران که از متخصصین برجسته تشکیل شده است در اجرای هدف های علمی جامعه سهم بسزائی داشته و خوشتوقتیم که این کمیته با انتخاب سخنرانان ورزیده از اساتید خارجی  و سخنرانان ایرانی  برای دهمین کنگره برنامه های علمی بهتر و متنوع تر با مقیاسی وسیع تر از گذشته تهیه و تقدیم شرکت کنندگان می نماید. امید است که این خدمت مقبول طبع علاقه مندان قرار گیرد.
دکتر عباس مرتضوی