کنگره11 جامعه دندان پزشکی ایران
19 تا 23 شهریور 1352 تهران
رئیس کنگره:
دکتر خلیل طاهرزاده


پیام دبیر جامعه دندان پزشکی ایران
موجب بسی خوشوقتی است که جامعه دندان پزشکی ایران با همکاری گروهی علاقه مند امکان برگزاری یازدهمین کنگره علمی سالانه را یافته است و بدون شک این کار مفید و ارزنده در سالهای دیگر نیز به طور مرتب و با تمهیداتی بهتر از گذشته دنبال خواهد شد.
از آن جا که علم و دانش را مرزی نیست، کوشش و کار دسته جمعی ما نیز برای فرا گرفتن تازه های دندان پزشکی نباید در هیچ حدی متوقف گردد.
جامعه دندان پزشکی ایران با احساس همین واقعیت و با اتکای استقلال روز افزون همکاران، وظیفه برگزاری کنگره های علمی را بر عهده گرفته و مفتخر است که به دین طریق تا به حال منشاء خدمتی برای جامعه ایرانی بوده است همکاران جوان و دانشجویان دندان پزشکی در حفظ این میراث وظیفه دار هستند و این وظیفه را باید به نسل های بعد منتقل کنند تا دندان پزشکی کشور ما نیز پیشرفت بیشتری بنماید و بهتر بتوانیم به مردم خدمت کنیم.
 دکتر محمد علی افتخاری


پیام سرپرست کنگره یازدهم
در دنیایی که اشاعه همه جامعه تکنیک و تحول و پیشرفت به عنوان اصل بی گفتگو و ناگزیر پذیرفته شده است مسلم است که بهترین راه حل مشکلات ناشی از تغییر و تحول روش ها، تشریح نتایج تحقیقات و تبادل نظرها و بحث های گروهی و دسته جمعی از طریق کنگره های علمی است. زیرا امروز بر خلاف گذشته در دنیای علم، دوره اکتشاف اتفاقی و انفرادی سپری شده و مقدمات علوم محققین جامعه ساخته و پرداخته می شود.
بنابراین برای جامعه دندان پزشکی ایران جای بسی خوشوقتی است که یازدهمین کنگره علمی دندان پزشکی کشور را موفق تر از سال های قبل برگزار می نمایند.
آشکارا امسال می بینیم که عده بیشتری از دندان پزشکان خارجی از نقاط دور دست جهان به کنگره ما آمده اند تا نتیجه آخرین تتبعات و پیشرفت های درمانی و پیشگیری را در زمینه های تخصصی دندان پزشکی در معرض بحث و نقد همکاران خود قرار دهند.
استقبال صاحب نظران داخلی و اساتید خارجی برای شرکت و ایراد سخنرانی در کنگره امسال به حدی بوده که به علت تراکم برنامه ها ناگزیر به اضافه کردن یک روز به مدت کنگره شدیم و این نیست جز موفقیت در راهی که تا به حال پیموده ایم. راهی که باید ما را به سوی حل مشکلات علمی رشته خود و به سوی پیشرفت و کمال رهنمون گردد.
موفقیت کلیه سروران و همکاران عزیز و شرکت کنندگان گرامی را در این کنگره علمی آرزومندیم.
دکتر خلیل طاهرزاده


jamee11-3.jpg
دکتر خلیل طاهرزاده سامانی، رئیس کنگره11

jamee11-2.jpg
دکتر خلیل طاهرزاده سامانی، دکتر محمدعلی افتخاری

jamee11-1.jpg
دکتر خلیل طاهرزاده سامانی، دکتر شمس الدین تابش

jamee11-4.jpg

jamee11-5.jpg

jamee11-6.jpg

jamee11-7.jpg