کنگره 16 جامعه دندان پزشکی ایران
تاریخ برگزاری: 22 تا 26 شهریور 1375
محل برگزاری: هتل اینتر کنتینانتال تهران

اعضاء کمیته کنگره

دکتر جمشید تیموریان سرپرست کنگره
دکتر مصطفی میرزابیگی قائم مقام کمیته کنگره
دکتر محمد علی افتخاری  مشاور عالی کنگره
دکتر عبدالحمید ارفعی  مسئول دوره های باز آموزی
دکتر ایوب پهلوان مسئول تیبل کلینیک ها
دکتر غلامحسین پویان مسئول تشریفات
دکتر سیامک تیموری مسئول نمایشگاه
دکتر شهین جعفری مسئول نامنویسی
دکتر بیژن خاکنگار مقدم مسئول سخنرانی کلینیکی
مهزاد خاوری مسئول بهداشتکاران
جواد زیاری مسئول امور اداری و انتظامات
دکتر ایرج شفق مسئول برنامه سخنرانان خارجی
دکتر محمد حسن شاهرودی مسئول نمایشگاه و سخنرانیهای کلینیکی
دکتر ادگارد شاهگلدیان مسئول امور مالی
دکتر غلامرضا غزنوی مسئول تدارکات
دکتر جواد کلاهی مسئول انتشارات و تبلیغات
دکتر ابوالحسن مسگر زاده مسئول کمیته علمی
دکتر اخوان نیاکی مسئول برنامه فیلمهای علمی
دکتر فرهاد وحیدی مسئول امور ترجمه

اسامی سخنرانان و کلینیسین های کنگره به ترتیب حروف الفبا

ارفعی عبدالحمید، امینی شاهوش، اسلامی محمد، بام هامرزاندرجس  امریکا، پریرا  جورج امریکا، پور جبار فریدون، پهلوان ایوب، پژند  هایده، پرستون جک امریکا، جلالی طاهره، حدادیان علی، حدادی جلیل، حقیری پوراندخت، حکمت مهراندخت، خیاط اکبر، خاوری مهزاد، دبیری مهر تاج، دادمنش جعفر، ریاض داودی پرویز، رئیسی زهره، روانشاد  شهره، زرگرزاده محبوبه، ستاره عادله، سیدین سعید، شفق ایرج، شرمین رحیم، شاهرودی محمد حسن، شمشکی حمید، صدیق فرهاد،صحافیان،  صدری سهراب، عطریزاده فیروز، عطائی شهلا، غزنوی غلامرضا، غلامشاهی صفا، فرمند مهدی، فهید احمد، فامیلی فریمان، فاضل اکبر، فرساد قریب، قمصریان کاشانی  هوشنگ، قاسمی فاطمه، کلاهی جواد، گرین دانیل امریکا، گوهری خسرو،گیلک محمد حسین، لشگری نیر، لطفی زاده، مسگر زاده ابوالحسن، ملکوتی بهرام، میرزابیگی مصطفی، مسیح اسرائیلیان فریدون، ناهی سعید، هاشمی اشرف السادات، هرت ویلیام،

اهداف این کنگره

شانزدهمین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران بمانند کنگره های گذشته بمنظور نیل به هدفهای جامعه دندان پزشکی ایران که بالا بردن سطح دندان پزشکی کشور ومآلا امکان خدمت بهتر به بیماران و بهداشت کشور، آشناساختن همکاران با پدیده های جدید دندان پزشکی، فراهم ساختن امکانات برای تجدید دیدار دوستان و همکاران در یک محیط صمیمی  و دوستانه، آشنا ساختن  همکاران با پیشرفت  های علمی و فنی و حرفه ای از طریق برقراری غرفه های دندان پزشکی

ارسال مطلب از: آقای جواد زیاری
مسؤول امور اداری و انتظامات کنگره