کنگره 2 جامعه دندان پزشکان ایران 
تاریخ برگزاری: 23 تا 27 شهریورماه 1343
محل برگزاری: دانشگاه تهران
افتتاح با پیام  دولت توسط دکتر آموزگار وزیر وقت بهداری

jamee2-1.jpg


هیأت اجرایی
سرپرست کمیته کنگره: دکتر حسین نواب
اعضاء کمیته کنگره: دکتر هاشمی، دکتر جاوید، دکتر صدرعاملی، دکتر فرارونی، دکتر آوانسیان، دکتر خاکسار، دکتر شکرالله بینا، دکتر خامنئیان، دکتر دادمنش

سخنرانان خارجی:
پروفسور کلی  Killey (انگستان)
پروفسور اشتاین هارد Stein hardt  (آلمان)
پروفسور اپشتاین Lewin Epstein  (اسرائیل)

پیام حکومت به دومین کنگره سالانه جامعه دندان پزشکی ایران
تشکیل دومین کنگره مایه مسرت و خرسندی ماست و انتظار داریم تبادل نظرهای علمی و مذاکرات و بررسی های دندان پزشکی فنی کنگره و اطلاعات و تجاربی که در این مجمع مورد بحث و مداقه قرار می گیرد در بالا بردن سطح بهداشت مردم سراسر کشورمفید فایده باشد.
دندان پزشکی رشته ای است که در شئون مختلف علم شریف پزشکی مقام و موقعی مهم و حساس دارد و سلامت جسم بدون بهداشت دهان و دندان میسر نخواهد بود.
میل و علاقه قلبی ما برآنست که همزمان با تحولات کنونی و تعمیم بهداشت عمومی در اقصی نقاط کشور دندان پزشکان نیز توجه بیشتری به شهرستان ها و روستاها مبذول داشته و قاطبه مردم را از ثمرات دانش خود بهره مند سازند.
امید داریم نتایج  آزمایش ها و تفحصات علمی و فنی دندان پزشکان ایران توجه مؤسسات علمی و فنی مشابه جهان مترقی را نیز جلب کند و این کنگره جنبه عمومی و بین المللی یابد و موجب مبادله اطلاعات و دانش دندان پزشکی بین مراکز تحقیقی کشورهای مختلف گردد.


jamee2-2.jpg

jamee2-3.jpg