کنگره4 جامعه دندان پزشکی ایران 
تاریخ برگزاری: 31 شهریور تا سوم مهر ماه 1345
محل برگزاری: هتل هیلتون
افتتاح با پیام دولت توسط  دکتر شاهقلی وزیر بهداری

Jameeh4-1.jpg

هیأت اجرایی
سرپرست کمیته کنگره: دکتر جعفر دادمنش
اعضاء کمیته کنگره: دکتر انصاری، دکتر شکرالله بینا، دکتر تهذیبی، دکتر جاوید، دکتر خاکسار، دکتر خزاعی، دکتر معین زاده، دکتر نیلفروشان، دکتر فرارونی

سخنرانان خارجی:
پروفسور دشوم Dechaume  (امریکا)
پروفسور کاپور Kapur (امریکا)
دکتر اسلون Sloan (امریکا)
پروفسور ریتزه Ritze  (آلمان)
پروفسور اپشتاین Epstein  (اسرائیل)
دکتر مال بیچس  Malbichess (شوروی)
دکتر ژان گالا (چکوسلواکی)

Jameeh4-2.jpg

پیام دولت به مناسبت افتتاح چهارمین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران شهریور ماه 1345
یکی از آثار ارزنده نهضت شگرفی که در تمام وجوه حیات اجتماعی ما پایدار شده و توجه خاصی است که از طرف دانشمندان و روشنفکران کشور به تکمیل و توسعه شعب مختلف علوم و فنون عصر حاضر مبذول می گردد و هر گروهی به اندازه دانش و بینش خود در این راه گام برمی دارد و با تشکیل انجمن ها و سمینارها و کنگره ها خلاصه افکار و اطلاعات و نتیجه اعمال و تجارب افراد در معرض بحث و نقد قرار می گیرد.
جامعه دندانپزشکی ایران بسابقه همین جنبش و کوشش  توفیق یافته است که تاکنون سه کنگره تشکیل دهد که بی شک نتیجه و حاصل آن در بالا بردن سطح بهداشت کشور تأثیری بسزا داشته و خواهد داشت.
بهداشت دهان و دندان در اجتماع امروز مقام و موقع ممتاز دارد و این دندانپزشکان هستند که اکنون خوشبختانه با سمت دندانپزشک سپاه بهداشت با رفتن به شهر ها و روستاها و مخصوصاً نقاط دورافتاده کشور می توانند مردم را به این امر مهم آگاه کنند و عمل به اصول بهداشت دهان و دندان را در سراسر کشور رواج و رونق دهند، امیدواریم که نتایج چهارمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران مانند کنگره های گذشته این جامعه مفید باشد و کنگره ها با جنبه ملی و بین المللی خود بتواند در داخل کشور وظایف ملی و اجتماعی خود را به نیکوترین وجهی انجام دهد و تحقیقات و ابتکارات علمی و فنی آن در خارج از کشور موجب افتخار و مباهات باشد.
از خداوند بزرگ توفیق همه را خواهانیم.

Jameeh4-3.jpg