کنگره5 جامعه دندان پزشکی ایران 
تاریخ برگزاری: 13 تا 17 شهریورماه 1346
محل برگزاری: هتل هیلتون
افتتاح با پیام دولت توسط آقای اسدالله علمی

هیأت اجرایی
سرپرست کمیته کنگره: دکتر موسی باکی هاشمی
اعضاء کمیته کنگره: دکتر آساطوریان، دکتر شکرالله بینا، دکتر جاوید، دکتر حداد، دکتر خاکسار، دکتر دادمنش، دکتر طاهرزاده، دکتر فرارونی، دکتر نیلفروشان

سخنرانان خارجی:
پروفسور سررابرت برادلو Bradlaw  (انگلستان)
پروفسور دون لاینز Don Lyons  (امریکا)
دکتر ژوزفسون Josephson  (امریکا)
دکتر پولدناک  Polednac (چکوسلواکی)
پروفسور لیسل Lyssel  (سوئد)

پیام دولت در افتتاحیه  پنجمین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران
تشکیل پنجمین کنگره جامعه دندانپزشکی ایران عضو فدراسیون بین المللی دندانپزشکی مایه خوشوقتی است ما است و امیدواریم نتایج مذاکرات و تبادل نظرهای این کنگره در پیشرفت اطلاعات و فعالیت های دندانپزشکی در ایران و جهان از هر جهت سودمند باشد. توسعه کوشش ها و تتبعات علمی و فنی، از اصول تحول و تکامل وسیعی است که بر اساس انقلاب اجتماعی ایران می باید در همه شئون مادی و معنوی جامعه نوین ایران انجام گیرد، و بدیهی است که پیشرفت های پزشکی، گذشته از آن که ضامن بالابردن سطح بهداشت مردم سراسر کشور ما است لازمه ترقی واقعی مملکت و رسانیدن آن  به پایه مترقی ترین ممالک جهان امروز است. در صورتی که تشخیص داده شود که تعداد دندانپزشکان کشور نسبت به احتیاجات مملکت کافی نیست، طبعاً می باید در توسعه دانشکده های دندانپزشکی موجود و تأسیس دانشکده های دندانپزشکی تازه ای اقدام شود، و نیز تعداد آموزشگاه های پرستاری دندان پزشکی افزایش یابد و به تأسیس آموزشگاه های تربیت تکنیسین در این رشته مبادرت گردد.
کمک های جامعه دندان پزشکی افزایش به سپاهیان بهداشت مایه خوشوقتی ما است و انتظار داریم عموم افراد کشور نیز در توسعه تقویت این قبیل همکاری ها وظیفه خویش را چنانچه لازم است انجام دهند.