کنگره 53 انجمن دندان پزشکی ایران
24 تا 27 اردیبهشت 1392 - تهران، مرکز همایش های برج میلاد
تم کنگره: «چالش های تشخیصی در دندان‌پزشکی»
Diagnosis Challenges in Dentistry

شورای برگزاری
رييس كنگره: دكتر مهناز صاحب جمعي
دبير علمي: دكتر آرش منصوريان
دبير اجرايي: دكتر عباس دلوراني
قائم مقام دبير اجرايي: دكتر رضا حسين پور
كميته پشتيباني: دكتر علي داوودي
كميته پشتيباني: دكتر پيمان كشاورز
كميته نمايشگاه: دكتر همايون فراست
كميته نمايشگاه: دكتر شفيع جعفري
كميته اجرايي علمي: دكتر بهزاد فرخ زاد
كميته سمعي بصري: دكتر آرش زاهدي
كميته تشريفات: دكتر مسعود احمدي ابهري
كميته ثبت نام: دكتر مجيد شهبازيان
كميته ثبت نام: دكتر عليرضا رحيمي فر
كميته اطلاع رساني: دكتر مصطفي فاطمي
كميته ويژه نامه: دكتر سيامك شايان
كميته ويژه نامه: دكتر افشين قناد
كميته انتظامات: دكتر شهريار سليماني
كميته انتظامات: دكتر كاوه كارگر
كميته IT: دكتر امين ابراهيم سلطاني
كميته دانشجويي: دكتر سولماز اسكندريون
كميته نظارت و بازرسي: دكتر ميترا ميرمحمدي
كميته نظارت و بازرسي: دكتر مهران مومني
كميته فرهنگي: دكتر رفيع كافيه
كميته رفاهي و فوق برنامه: دكتر سعيد ساعي
كميته رفاهي و فوق برنامه: دكتر بهروز فارسي
    
کمیته علمی
دكتر مهناز صاحب جمعي
دكتر احمد قائم مقامي
دكتر آرش منصوريان
دكتر عباس دلوراني
دكتر بابك فرزانه
دكتر پوريا مطهري
دكتر محسن امين سبحاني
دكتر امين ابراهيم سلطاني
دكتر محمد حكمت يزدي
دكتر بهنام بوالهري
دكتر كمال الدين بلاغي
خانم ‍ژاله بحريني