کنگره6 جامعه دندان پزشکی ایران 
تاریخ برگزاری: 19 تا 24 شهریورماه 1347
محل برگزاری: دانشگاه ملی ایران
افتتاح با حضور دولت

هیأت اجرایی
سرپرست کمیته کنگره: دکتر نواب
اعضاء کمیته کنگره: دکتر آراکلیان، دکتر آساطوریان، دکتر ایپکچی، دکتر بهرمان، دکتر پادماگریان، دکتر خاکسار، دکتر دادمنش، دکتر عدالت، دکتر نیلفروشان، دکتر صفی نیا

سخنرانان خارجی:
پروفسور مک Mack  (انگلستان)
پروفسور شاکی Sciaky  (اسرائیل)
دکتر هاریستون Hariston (آمریکا)
دکتر سیمیکاسکیSimikasky  (امریکا)
دکتر لو Lou  (دانمارک)
دکتر لوگوستروپ Lugustrop  (دانمارک)
دکتر زهیرجمیلZahir Jamil  (عراق)
دکتر پارک Park (امریکا)
دکتر بازانتBazant  (چکسلواکی)

پیام دولت در روز سه شنبه 19 شهریورماه 1347 هنگام افتتاح ششمین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران
تشکیل ششمین کنگره سالانه جامعه دندانپزشکی ایران را به مجریان آن و عموم دندان پزشکان تبریک می گویم و امیدوارم در سایه ثبات و امنیتی که در کشور وجود دارد امکان برگزاری کنگره های بعدی در سطح وسیعتری فراهم گردد.
دانش امروز در کلیه رشته ها به سرعت در پیشرفت و تحول است و جز از راه تبادل نظر و ارتباطات بین المللی نمی توان در جریان بود خوشبختانه اقدام جامعه دندان پزشکی ایران در تشکیل کنگره های مرتب سالانه و بحث و فحص علمی که از این طریق انجام می پذیرد افق بازتری از دانش جدید را در برابر دیدگان دندان پزشکان می گشاید که محصول آن خدمت بهتر و صحیح تر به مردم است.
دندان پزشکان کشور باید بکوشند تا با بهره برداری از مباحث این قبیل کنگره ها خدمات خود را در سطح مملکت توسعه و تعمیم دهند.
امیدوارم به پیروی از اصل انقلاب آموزشی که در سراسر کشور به وجود آمده است طرح های آموزشی و تحقیقاتی مفیدی در رشته دندان پزشکی نیز از طرف مسؤولین ذی صلاحیت به مورد اجرا گذاشته شود و با توسعه دانشکده های دندان پزشکی بر تعداد دندان پزشکان کشور افزوده گردد. بدون شک رشته های اتحاد و یگانگی که شما دندان پزشکان کشور را به هم پیوسته است ضامن موفقیت های بیشتری برای شما خواهد بود.