کنگره7 جامعه دندان پزشکی ایران 
تاریخ برگزاری: 25 تا 29 شهریورماه 1348
محل برگزاری: هتل هیلتون تهران
افتتاح با حضور سران دولت


The 7th. Annual Congress of the Iranian Dental Association
Sep. 16-20 1969
At Royal Hilton Hotel Tehran
jamee7.jpg

هیأت اجرایی
سرپرست کمیته کنگره: دکتر مهدی ورقاء
اعضاء کمیته کنگره: دکتر خردپیر، دکتر خاکسار، دکتر دادمنش، دکتر نوفرراد، دکتر محمدیان، دکتر ارفعی، دکتر اسدزاده

سخنرانان خارجی:
پروفسور شاکی Sciaky (اسرائیل)
پروفسور اپشتاین Epstein  (اسرائیل)
پروفسور بایBay  (سوئیس)
دکتر تسار Tesar (چکسلواکی)

پیام دولت در مراسم افتتاح هفتمین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران
جای بسی خوشوقتی است که همراه با پیشرفت های مملکت در دوران انقلاب، دندان پزشکان نیز در واحد مجتمع خود، فعالیت ثمربخشی را شروع و با تشکیل اولین کنگره علمی در هفت سال قبل پیشقدم سایر جوامع پزشکی کشور در این امر بوده اند.
تشکیل کنگره های دندانپزشکی مستلزم پیش بینی، دقت، تجربه و بصیرت است از طرفی سبب تحکیم روح همکاری بین دندان پزشکان می شود و از طرفی دیگر در پیشبرد دانش دندان پزشکان و تشویق آنان به فرا گرفتن تازه های این فن تأثیر به سزا دارد.
شرکت دانشمندان خارجی در این کنگره ها نیز وسیله ای مؤثر برای شناساندن دندانپزشکی کشور ما با آنان و برقراری ارتباط بین المللی در این رشته است و مهمتر آن که دندان پزشکان با استفاده از برنامه های علمی کنگره آمادگی بیشتر برای خدمت به مردم پیدا می کنند.
خدمات پزشکی که در جهت تسکین آلام بیماران و تأمین سلامت مردم است باید در سطح مملکت با استاندارد بالاتری گسترش یابد و شاغلین این خدمات از راه مطالعه و دقت و کسب تجربه وظایف خویش را نسبت به همنوعان به نحو بهتری انجام دهند.
با تشکیل و رسمیت یافتن سازمان نظام پزشکی مسئله نظارت بر خدمات پزشکی به صورت صحیحی در جهت مصلحت عامه درآمده است و جوامع پزشکی به طور اعم باید همکاری صمیمانه ای با این سازمان داشته باشند.
در نوسازی اجتماع ما و به ثمر رساندن هدف های انقلاب مسئله سلامت جامعه بسیار با اهمیت است و تأمین این امر تنها از عهده دولت ساخته نیست بلکه خود مردم نیز باید سهم مؤثری در انجام این مهم به عهده بگیرند و بهداشت به معنای واقعی در بین آحاد مملکت تعمیم یابد.
دندان پزشکان نیز به نوبه خود در ایفای نقش مؤثری که در این میان به عهده دارند باید بیشتر بکوشند و به وسیله جمعیت متشکل خود برنامه های مفیدی را در زمینه بهداشت دهان و دندان به مرحله عمل درآورند. توفیق جامعه دندانپزشکی ایران را در ادامه خدمات علمی و عام المنفعه آرزومندم.