بیستمین و یکمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان
3 الی 5 آبان 1391 تهران مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش