نهمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان
18 الی 21 مرداد 1379 تهران
 
رئیس کنگره: رضا حسین جلاوند