کنگره 7 انجمن لیزر پزشکی ایران
7th Annual Conference of Association of Medical Laser

Album.jpg خبر کنگره

هفتمین کنگره انجمن لیزر پزشکی ایران
27 تا 29 دی ماه 1391
تالار شهید احمد هدایت، دانشکده دندان پزشکی تهران

به نام خالق نور
انجمن علمي پزشكي ليزري ايران با هدف ارائه تازه هاي ليزر پزشكي و آشنايي با  ايمني و عوارض ليزر طبق روال هرساله اقدام به برگزاري  همايشي سه روزه نموده است .
در اين همايش آخرين اطلاعات علمي مرتبط با ليزر در زير شاخه هاي  علوم پایه، جراحي. داخلي، پوست وزيبايي؛ دندانپزشکی،فیزیوتراپی؛ پرستاریبا حضور اساتید به نام داخلی و خارجی در زمینه لیزرهای پرتوان و کم توان و فتودینامیک تراپی در معرض بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت .
گروه های  هدف این کنفرانس و کارگاه های لیزر شامل موارد زیر می باشد:
پزشکان  عمومی، متخصصین زیر شاخه های داخلی، اطفال، پوست، قلب،  متخصصین جراحی های تخصصی مختلف و پلاستیک، بیهوشی و درد، طب فیزیکی،دندانپزشکان ، فیزیو تراپها و پرستاران و دامپزشکان .
این کنگره دارای امتیاز باز آموزی برای:
متخصصین زیر شاخه های داخلی، اطفال، پوست، جراحی های تخصصی (عمومی، زنان، گوش و حلق وبینی، ارولوژی، ارتوپدی، اعصاب، توراکس، قلب، عروق و پلاستیک،) بیهوشی، طب فیزیکی،دندانپزشکان  و  فیزیوتراپها، پرستاران می باشد.
دبیران علمی: آقای دکتر رزاقی وآقای دکتر مومن زاده
دبیران اجرائی: خانم دکتر خرسند و آقای دکتر بایرامی
شایان ذکر است در این کنگره از دو استاد برتر این رشته در سطح جهانی پروفسور مقیسی و پروفسور کاروتقدیر ویژه بعمل امده و عضویت مادام العمر انجمن به این دو معلم علم و اخلاق اهدا خواهد گردید.
در برگزاری این همایش مراکز و مراجع علمی معتبر فعال در این عرصه  همکاری صمیمانه دارند:دانشگاههای علوم پزشکی  نهران؛شهید بهشتی و ارتش جمهوری اسلامی ایران – انجمنهای پزشکان داخلی ،پزشکان قانونی ؛درد ؛ پزشکان عمومی ؛فیزیک پزشکی ؛طب سوزنی ؛دندانپزشکی ایران؛دندانپزشکان عمومی؛جراحان دهان و فک و صورت ؛فیزیوتراپی ؛ پرستاری ؛جراحی دامپزشکی و مراکز تحقیقاتی کاربرد لیزر در علوم پزشکی؛ لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی تهران؛پژوهشکده رویان و مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی تهران

با کمال احترام
دکتر رضا فکرازاد
رئیس انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

lectures