کنگره 1 دندان پزشکی سازمان نظام پزشکی
تاریخ برگزاری: 17 تا 23 شهریور 1372
هتل هما- تهران

nezampezeshki1.jpg