همایش جامع ایمپلنت- انجمن دندان پزشکان عمومی ایران
26-28 اردیبهشت 1386 هتل المپیک تهران

دبیر همایش: دکتر مسعود اجلالی
مدیر اجرایی: دکتر فرشاد فریدونی
مسئول کمیته علمی: دکتر بهزاد فرخ زاد
دبیر اجرایی: دکتر همایون فراست

کمیته اجرایی علمی
دکتر بهزاد فرخ زاد- دکتر میترا میر محمدی- دکتر فرزین هانی طباطبایی- دکتر افشین شریفی- دکتر کورش رحیمی

کمیته نمایشگاه
دکتر پیمان کشاورز- دکتر علیرضا ابریشم چیان- دکتر اسماعیل ضابطی- دکترمحمدتقی کیانی- دکتر محمد رشاد- دکتر غلامرضا امین- مهندس سیاوش صفرپور- آقای پژمان کشاورز

کمیته آموزش عملی
دکتر مهناز همتی- دکتر آسیه شریعتی- دکتر وحید پدرام- دکتر ناهید ایرانی- دکتر سروش نوچیان- دکتر آرتمیس آریا

کمیته ثبت نام
دکتر جمیله احقری- دکتر شکوفه شیراندشت- دکتر زینب موثق- دکتر شیلان عزیزی- دکتر سهیلا رضازاده- دکتر فریبا سیدابوالحسنی

کمیته روابط عمومی، اطلاع رسانی و تشریفات
دکتر سیدمسعود احمدی ابهری- دکتر حامد پدرام- دکتر مریم خان محمدی- دکتر هادی اسدیان- دکتر مهشید گرایلی- دکتر طاهرعلی امین پور- دکتر تارا علیجانی

کمیته اجرایی
دکتر حامد پدرام- مریم حقیقی فرد- دکتر فاطمه بسیج- دکتر بابک شهنی پور- دکتر شادنوش صارمی- دکتر جمشید زمان- دکتر نازیلا نجاری- دکتر اعظم یارمحمدی- دکتر فاطمه اعزب دفتران

کمیته انتشارات و تبلیغات
دکتر افشین قناد- دکتر ایرج کی پور- دکتر احسانه فدایی- دکتر ماندانا قدمیان- دکتر نینا رهشناس- دکتر حمیدرضا پیروزنیا

کمیته سمعی بصری
دکتر آرش زاهدی- دکتر بهزاد قامتی- دکتر سعید پدرام- مهندس علی حیدری- دکتر اصغر یارمحمدی- دکتر غلامحسن رمضانی

کمیته بازرسی ویژه
دکتر ناصر آخوندان- دکتر مهران مومنی- دکتر محمدحسین ارگانی- دکتر اردشیر غلامی- دکتر جعفر هنرمند

کمیته روابط بین الملل
دکتر مولود نیکومنش- دکتر احمدرضا احسانی- دکتر نسرین منوری- دکتر رضا سیفی راد- دکتر نوا پدرام

دبیرخانه
سحر صحت- آزاده بی پروا- سمانه مجاوران