راهنمای ثبت نام در کارگاه‌ها

1- شرکت در کارگاه ها  تخصصی فقط مخصوص متخصصین می باشد و ظرفیت بر اساس اولویت ثبت نام تکمیل می گردد.
2- کارگاه های عمومی و دوره های آموزش دور میز و باز آموزی جهت دندان پزشکان عمومی طراحی شده اند.
3- ثبت نام رزیدنت های ارتودنسی برای این دوره ها بر اساس اولویت ثبت نام و حداکثر 30% ظرفیت هر برنامه است.
4- هزینه ثبت نام برای رزیدنت ها 50% مبلغ تعیین شده است.
5- همکاران گرامی بدون ثبت نام در کنگره مجاز به ثبت نام در کارگاهها نمی باشند.
6- هزینه شرکت کنندگان خارج از کشور برای هر کارگاه 100 دلار بوده که به صورت نقدی در محل کنگره قابل دریافت است.


ثبت نام در کنگره 10 انجمن ارتودنتیست های ایران


Workshops Program

10th International Congress of IAOارتو10 - ورک شاپ متخصصین

سالن های مفيد و شیخ بهایی

The program of Workshops for Specialists

Day

Time

Authors

Titles

Panel Chairs

Tuesday

23 October 2012

8 - 18:30

Dr. Erverdi

Bone Anchorage in Orthodontics

Dr. Saedi

Dr. Basafa

Dr. Poosti

14 - 18:30

Dr. Cakirer

3D Surface Scanning for Orthodontic and

Orthognathic Surgery Patients

Dr. Hosseinzade

Dr. Nouri

Dr. Atashi

Day

Time

Authors

Titles

Panel Chairs


Wednesday

24 October 2012

14 - 18:30

Dr. Paulsen

Herbst Appliance including consecutive interpretation of

Dr. Geramy

Dr. Chalipa

Dr. Pakshir

14 - 18:30Dr. Ayoub

Research Evidence & Critical Reading of the literature;

the logical approach to improve patients' care

Dr. Safavi

Dr. Ghasemianpour10th International Congress of IAOارتو10 - ورک شاپ متخصصین

سالن های مفيد و شیخ بهایی

The program of Workshops for Specialists

Day

Time

Authors

Titles

Panel Chairs

Friday

26 October 2012

14 - 18:30

Dr. Ari-Demirkaya

Practice and Common Mistakes in

Application of Nasoalveolar Molding

Dr. Kerameddin

Dr. Tehranchi

Dr. Oshagh

14 - 18:30

Dr. Gerressen

Condylar Axiography

Dr. Eslamian

Dr. Ghassemi M.

Dr. Mohammadi

Day

Time

Authors

Titles

Panel Chairs

Saturday

27 October 2012

8 - 12:30

Dr. A. Ghassemi

Insufficient operated cleft lip and palate:

Problem and solution

Dr. Yaghmaei

Dr. Poordanesh

Dr. Mahmoud Hashemi

8 - 12:30

Dr. Lima

Nonextraction Treatment

Dr. Ramezanzedeh

Dr. Jamilian

Dr. Yassaei

14 - 18:30

Dr. Sirvastava

Distraction Osteogenesis

Dr. kHodayari

Dr. Behnia

Dr. Khavari10th International Congress of IAOارتو10 - ورک شاپ دندان پزشکان

سالن مذاکرات

The program of Workshops for General Practitioners

Day

Time

Authors

Titles

Wednesday

24 October 2012

16 - 20

Dr. Jamilian

Treatment of Class III malocclusion

Wednesday

24 October 2012

14 - 18:30Dr. Ayoub

Research Evidence & Critical Reading of the literature;

the logical approach to improve patients' care

Thursday

25 October 2012

16 - 20

Dr. Mojtahedzadeh

Designing and management of removable orthodontic plates

Thursday

25 October 2012

16 - 20

Dr. Ordobazari

Class II Malocclusion , Diagnosis & Treatment Planning

Friday

26 October 2012

16 - 20

Dr. Sheibaninia

Dolphin imaging Software

Friday

26 October 2012

16 - 20

Dr. Showkatbakhsh

Vertical control in Growing Patients


ارتو10 - ورک تیبل کلینیک

سالن مذاکرات

The program of Workshops for the Table Clinics

Day

Time

Authors

Titles

Wednesday

24 October 2012

16 - 17

Dr. Shafiee

Reconditioning and Repairing of Orthodontic Instruments

Thursday

25 October 2012

16 - 17

Dr. Seifi

An Introduction to Topography and Applications of "Seifi Functional Appliance"Changing the face of orthodontics , Challenging the changes
نظرسنجی کنگره 10 ارتدنسی
دهمین همایش بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران 3 تا 5 آبان ۱۳۹۱
تهران، مرکز همایش های صدا و سیما.