اولین کنگره انجمن آسیب شناسی دهان، فک و صورت ایران
25 و 26 بهمن 86 موزه ملي تاريخ علوم پزشكي

دبیر کنگره: دکتر نسیم تقوی

محورهاي مورد بررسي در اين كنگره :
تومورهاي دهان و فك و صورت
روشهاي نوين تشخيص در آسيب شناسي
درد شناسي ناحيه دهان و فك و صورت
عوارض پيش آمده حين درمان‌هاي دندان پزشكي
و موضوعات مهم مرتبط با آسيب شناسي كاربردي در دندانپزشكي از جمله محورهاي مهم مورد بررسي در اولين كنگره آسيب شناسي دهان و فك و صورت