دومین کنگره انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

کنگره 2 انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران
5 تا 7 تیر ماه 1392، هتل المپیک تهران
موضوع کنگره: آسیب‌شناسی دهان در درمان‌های نوین دندان‌پزشکی


نیاز به ارسال اطلاعات توسط دندان پزشکان

[email protected]