هفتمین کنگره انجمن پریودونتولوژی ایران
9-11 آبان86  تالار امام بيمارستان امام خميني

رئیس همایش: دکتر علی اکبر خوشخونژاد
رئیس کمیته علمی: دکتر سیداصغر میرعمادی
مسئول اجرایی: دکتر ندا مسلمی
مسئول امور نمایشگاهی: دکتر محمدامین شفیعی
مسئول ثبت نام: آنا صفارپور

تعداد شرکت کنندگان: 686 نفر
تعدادشرکتها: 18 شرکت

در مراسم افتتاحيه اين همايش كه در تالار امام بيمارستان امام خميني  برگزار شد، دكتر محمد مهدي وردي ، مدير كل دفتر سلامت دهان وزارت بهداشت، دكتر شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي ، دكتر اكبر فاضل، دبير شوراي آموزش دندان پزشكي و تخصصي، و مسوولان و مديران دانشكده دندانپزشكي حضور داشتند. در اين همايش علمي كه با حضور متخصصين رشته پريو دنتولوژي (بيماريهاي لثه)، متخصصين رشته هاي ديگر دندانپزشكي و دندانپزشكان عمومي برگزار گرديد، با ارائه سخنراني هاي علمي، آخرين يافته هاي علمي در رشته پريودنتولوژي و دندانپزشكي مورد بحث قرارگرفت. دراين كنگره كه سخنرانان خارجي نيز  در آن حضور داشتند، حدود چهل و پنج سخنراني در مورد موضوعات مختلف ارائه گرديد

دكتر علي اكبر خوشخونژاد، سرپرست همايش، در حاشيه مراسم افتتاحيه، حداقل فايده برگزاري چنين همايش هايي را ايجاد انگيزه براي تحول علمي در دندانپزشكان عنوان كرد. وي آموزش هاي ارائه شده در اين همايش را ادامه آموزش هاي دانشكده هاي دندانپزشكي دانست و افزود: « ما تلاش كرده ايم در اين كنگره ، آنچه را كه دندانپزشكان ما در كار درماني خود به آن نياز دارند به آنها آموزش بدهيم و بنابر اين آموزش هاي ارائه شده را  بر مبناي شرايط جامعه ومسائل روز دندانپزشكي در كشور، وهمچنين آمارهاي موجود در مورد نياز آموزشي دندانپزشكان طراحي كرده ايم.»  دكتر خوشخو نژاد با اشاره به سختي برنامه ريزي و برگزاري چنين همايش هايي افزود: « با وجود تمام اين مشكلات، احساس مي كنيم كه در جهت بهبود كيفيت آموزش  ورفع نياز و مشكلات همكاران توقيق حاصل كرده ايم و همايش در مجموع موفق خواهد بود

همچنين دكتر سيد اصغر مير عمادي ، دبير علمي همايش، پايه علمي اين همايش را قوي دانست و با اشاره به حضور سخنرانان و مهمانان خارجي در اين همايش اظهار داشت: « استقبال از كنگره هفتم به نسبت كنگره هاي قبلي بيشتر بوده كه علت آن احتمالا اطلاع رساني بهتر بوده است. » وي درمورد برنامه هاي آموزشي همايش اظهار داشت: «ما درمجموع 9 كارگاه آموزشي داريم كه دندانپزشكان در آنها ثبت نام مي كنند و با مباحث علمي وعملي روز آشنا مي شوند.» دكتر مير عمادي همچنين افزود: « موضوع اصلي اين همايش ، آخرين پيشرفت ها  در زمينه علم پريودنتولوژي بوده است كه با توجه به تعداد شركت كنند گان و پانل هاي علمي كنگره، فكر مي كنم كار خوبي در اين مورد انجام شده است.»   

دكتر امير رضا ركن، رئيس هيات مديره انجمن علمي پريودنتولوژي ايران هم در مورد اهميت انجمنهاي علمي در پيشرفت رشته هاي تخصصي  اظهار داشت: « امروزه پيشرفت علم به گونه اي است كه هر رشته تخصصي بايد يك متولي خاص دا شته باشد و حتي در همين رشته هاي تخصصي هم زيرگروه هايي در حال شكل گرفتن است.» وي در مورد انجمن علمي پريودنتولوژي  گفت: « ما دراين انجمن تصميم گرفتيم كه بر مبناي نياز هاي كشور در زمينه پريودنتولوژي  عمل كنيم و متوجه شديم كه در زمينه هاي پژوهشي وآموزش تخصي مشكلي نداريم اما در مورد آموزش دندانپزشكان عمومي ضعف هايي وجود دارد. بنا براين تصميم گرفت هايم نقطه تمركز فعاليت هاي خود را آموزش دندانپزشكان عمومي قرار دهيم. يراي اين كار برنامه استراتژيك نوشتيم و شايد اين تنها انجمن علمي تخصصي باشد كه برنامه استراتژيك دارد. با توجه به اينكه موارد ساده ايمپلنت هاي دنداني را دندانپزشكان عمومي مي توانند انجام دهند در اين مورد براي آنها برنامه هاي آموزشي گذاشته ايم.» وي  ادامه داد: «اين برنامه ها در قالب باز آموزي امتيازي ارائه نمي  شود چرا كه اعتقادي به آن نداريم. ما فكر مي كنيم كه برنامه آموزشي بايد آنقدر  مفيد باشد كه دندانپزشك خود به آن جلب شود نه اينكه به خاطر كسب امتياز در آن شركت كند.»