همایش های علوم پزشکی مناسب برای دندان پزشکان
کنگره 2 بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته
کنگره 12 سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران
همایش 7 ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی
کنگره 5 بین المللی سایکوسوماتیک
کنگره 9 بین المللی سلول های بنیادی رویان
همایش 8 پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان
همايش 8 ملی بيوتکنولوژی ايران
کنگره 6 غدد و متابولیسم
کنگره 21 فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
کنگره بین المللی فراورده های طبیعی
کنگره 2 بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته
دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته  
۲ الی ۴ خرداد ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محورهای کنگره


- هيپنوتيزم، سير تاريخي
- هيپنوتيزم، تئوريها و الگوها
- نوروسايكوفيزيولوژي هیپنوتیزم
- جامعه شناختي هيپنوتيزم
- هيپنوتيزم پزشكي
- بیهوشی و بی دردی هیپنوتیزمی
- هيپنوتيزم روانشناختي
- آسيب شناسي هيپنوتيزم
- ادراک، شناخت و مدلهاي طراحي مغز
- هیپنوتيزم و تكنولوژي هاي تحريك مغز
- فلسفه ذهن
- نوروفيدبك، نوروساینس، سایکوسایبرنتیک
- رویکردهای مهندسی در روانشناسی
- هیپنوتیزم در ورزش
- هیپنوتیزم در دندانپزشکی

محل برگزاری: مشهد، هتل پارس

دبیرخانه کنگره: مشهد. بلوار وکیل آباد. نبش وکیل آباد 9. ساختمان پزشکان خاتم. دفتر انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

تلفن: 6090166-0511
فکس: 6099199-0511

کنگره 2 بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

Website

بالای صفحه


کنگره 12 سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران
دوازدهمین کنگره سراسری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران
۲ الی ۴ خرداد ۱۳۹۲| انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران

همایش همزمان:
دوازدهمین همایش پرستاری مدیکال انکولوژی و هماتولوژی و پیوند مغز استخوان

ارسال خلاصه مقالات: ۱۳۹۲/۱/۱۵

محل برگزاری: تهران، هتل المپیک
دبیرخانه کنگره: .تهران. بیمارستان امام خمینی. بخش خون
 

Website

بالای صفحه


هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی
همایش 7 ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی
۵ الی ۶ خرداد ۱۳۹۲| تهران، مرکز همایش های رازی

ارسال خلاصه مقالات: ۱۳۹۲/۲/۵


محل برگزاری: تهران. تقاطع بزرگراه شهيد همت و شهيد چمران. دانشگاه علوم پزشكي تهران. مركز همايش هاي بين المللي رازي

دبیرخانه همایش:
تهران. تقاطع بزرگراه شهید همت وشهید چمران دانشگاه علوم پزشکی
تهران. دانشکده پیراپزشکی. طبقه دوم. مرکز پژوهش های دانشجویی

تلفن تماس: 09307343282 خانم اسمعیلی و86704713

هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی دانشجویان پیراپزشکی

Website

بالای صفحه


پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
۸ الی ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ |  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

هدف

آشنایی و بررسی دیدگاه روان تنی در حوزه توانبخشی و روان درمانی با کودکان

محورهای کنگره

- نقش استرس در بیماریهای روان تنی
- مشکلات و چالش های منوجود در کار بالینی – فرسودگی شغلی
- نقش جنسیت در بیمارثیهای روان تنی
- جنبه های اجتماعی و بین فرهنگی در بیماریهای روان تنی
- نقش عوامل بیولوژی در بیماریهای روان تنی
- مشکلات هیجانی در بخش های طبی و نقش گروههای حمایتی
- مدیریت بیماران مهاجم و پرخاشگر در بیمارستانهای عمومی
- مداخلات روانشناختی و درد در بیماریهای مزمن
- مداخلات روانشناختی و تغییر در سبک زندگی بیماریهای مزمن
- تأثیر بیماریهای مزمن بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی
- نقش مراکز توانبخشی در درمان بیثماریهای روان تنی
- توانبخشی بیماریهای ارتوپدی
- توانبخشی بیماریهای قلب و عروق
- توانبخشی بیماریهای گوارش
- توانبخشی بیماران تنفسی ( ریوی )
- توانبخشی بیماران نورولوژی
- توانبخشی بیماران سرطانی
- توانبخشی بیماران ENT
- توانبخشی بیماران ارولوژی
- توانبخشی بیماران روانپزشکی
- توانبخشی بیماران وابسته به مواد
- توانبخشی سرپایی و بستری
- پیشگیری و سلامت جامعه
- توانبخشی کودکان با نیازهای خاص
- طب فیزیکی و توانبخشی بیماران
- توانبخشی بیماران کلیوی
- توانبخشی بیماران خاص
- نقش قوای مقننه و مجریه در توانبخشی بیماران

تاریخ های مهم

تاریخ افتتاحیه : ۱۳۹۲/۳/۸
تاریخ اختتامیه : ۱۳۹۲/۳/۱۰
تاریخ شروع ارسال چکیده مقاله : ۱۳۹۱/۱۱/۱
تاریخ پایان ارسال چکیده مقاله : ۱۳۹۲/۱/۲۴
تاریخ شروع ارسال اصل مقاله : ۱۳۹۲/۱/۲۴
تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۲/۱/۱
تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۲/۱/۲۴

محل برگزاری: شهرکرد. رحمتیه. دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. سالن  همایش های ابن سینا

تلفن ۰۳۸۱-۳۳۵۰۰۸۰
فکس ۰۳۸۱-۳۳۴۹۵۰۶

Website

بالای صفحه


نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان
نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان
۱۳ الی ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ | تهران، مرکز همایش های رازی

همایش های همزمان:
نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان
هشتمین همایش پرستاری ومامایی در پزشکی تولید مثل رویان

برگزار کننده: پژوهشگاه رویان

ارسال مقالات: ۱۳۹۲/۲/۲۰
   
Royan International Twin Congress on Reproductive Biomedicine and Stem Cells Biology & Technology is a unique event in its own field in Iran and the Middle East. The congress is a joint of two separate congresses with different themes held by the Reproductive Biomedicine and Stem Cells Research Center, Royan Institute.

The rapid advancement of science in recent years requires the development of cooperation between Iranian scientist and their colleagues from other countries for the purpose of delivering, sharing and exchanging knowledge and expertise. In this regard, Royan International Twin Congress will provide a favorable opportunity for achieving scientific purposes and promoting international cooperation. 

The main objective of the congress is to bring together the researchers and practitioners from all over the world in stem cells and reproductive biomedicine to stimulate and promote research in this area. The congress will cover all the main topics via sessions of high scientific content, innovative and interesting topics, stimulating discussions on the current issues, poster and oral presentations, focused workshops and teaching courses. In addition, the winners of Royan International Research Award on Reproductive Biomedicine and Stem Cells Biology & Technology will also present their works in Royan Congress.

Moreover, Royan International Twin Congress is an extraordinary opportunity for participants from abroad to taste the warm hospitality of Iranian people and visit some historical cities of Iran with scenic beauties like Isfahan, Shiraz, Kashan, Yazd, etc.

We have the pleasure of welcoming you to Iran for International Twin Congress, 14th Congress on Reproductive Biomedicine and 9th Congress on Stem Cell Biology & Technology on September 4-6, 2013, which definitely will be a memorable occasion for developing lifelong friendship in the coming years.

Website

بالای صفحه


 هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان
 هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان
۱۳ الی ۱۵ شهریور ۱۳۹۲ | تهران، مرکز همایش های رازی

همایش های همزمان:
چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل
نهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان

برگزار کننده: پژوهشگاه رویان

ارسال مقالات: ۱۳۹۲/۲/۲۰
    
8th Nursing and Midwifery Seminar

 Reproduction is an important issue in most cultures; Infertility is also a private, public and a social issue that is rising around the world. The average of 10% of Iranian couples (10-20% around the world) suffers from infertility. Modern medical techniques have created new ways for infertility treatment.
Significant matter in this situation is role of nurses and midwives during treatment. Giving assurance to couples, effective communication, consultation and delivering information to patients, management of different stages of treatment, cooperation with specialists in treatment, researching and case collection for researches in different ART centers are some of their main roles.
Direct connection with patient to explain instructions and provide complete information in screening period, during treatment and afterward highlights the role of nursing and midwifery group .knowledge and skill improvement in management, consultation and treatment through different courses like educational, seminars and related researches is basic part of their works.   
To increase the knowledge and scientific level of nurses and midwives in ART clinics, we decided to hold the symposium of "Nursing and Midwifery In Reproductive Medicine" in Farsi language. This Symposium was held for the first time in 2006 along with the Royan International Congress on Reproductive Biomedicine and Stem Cells Biotechnology as symposium that later changed to Seminar by improving the scientific level of articles and research presentation in this field.
The seminar is organized by nursing and midwifery manager of Royan Institute, and supports of ART specialists and assistants of the institute.

  The scope of subjects of the seminar is as follows
 Common reasons of infertility and up-to-date ART techniques
 The role of nurses and midwives in Donations and Third party
  Special nursing care in infertility
  The role of informing and education of infertile couples in success rate of ART
  How to get in touch with infertile couples in case of psychological, social and medical problems
 Effective basis on success rate
 The role of nutrition in infertile patients
  The role of nurses and midwives in prenatal care after ART and high risk pregnancies
 Nursing managements in relation with infertility treatment side effects 

We are hopefully going to hold the 8th "Nursing and Midwifery in Reproductive Medicine" on September, 4-6, 2013 with more information and high level articles and reviews from all over the world. We accept abstracts only in English, but the lectures will be in Farsi language.

Looking forward to receive your articles and meeting you soon.
Best Regards,

Fahimeh Mollaahmadi, B.Sc
Seminar Secretariat Executive Manager
Royan Institute, Tehran, Iran
P.O.Box: 16635-148
Tel: +98 21 26301995, Fax: +98 21 23562178
Email: [email protected]

Deadline for abstract submission in Nursing and Midwifery in Reproductive Medicine Seminar is: May 10, 2013

 هشتمین همایش پرستاری و مامایی در پزشکی تولید مثل رویان

Website

بالای صفحه


هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی ايران
هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی ايران
 
۱۵ الی ۱۸ تیر ۱۳۹۲| تهران

همایش همزمان: چهارمین همایش ایمنی زیستی

 اهداف

    1. ایجاد فضای تعامل و هم‌اندیشی علمی بین دانشمندان، دانشجویان، و پژوهشگران کشورمان در رشته‌های مختلف بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
    ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در عرصه های مرتبط
    2. ارایه آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه‌های مختلف بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی به جامعه جهت استفاده بخش‌های اجرایی و بهره‌برداران
    3. جلب توجه اندیشمندان و سیاستمداران نظام به اهمیت علم بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و ضرورت استفاده از فناوری‌های زیستی در کشور
    4. اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی در حوزه زیست‌ فناوری
    5. بررسی چالش‌ها و ارایه راهکار‌های دستیابی به اهداف سند ملی زیست فناوری و قانون ایمنی زیستی ایران

 محورهای همایش

 •     بیوتکنولوژی گیاهی
        مهندسی ژنتیک گیاهی
        کشت بافت و ریزازدیادی
        ژنومیکس و نشانگرهای مولکولی گیاهی
        کاربرد میکروبیولوژی در کشاورزی
 •     بیوتکنولوژی پزشکی
        بیوتکنولوژی پزشکی
        ژنتیک پزشکی
 •     بیوتکنولوژی دارویی و صنایع غذایی
 •     بیوتکنولوژی جانوری، دام، طیور و آبزیان
 •     بیوانفورماتیک زیست سامانه‌ها و زیست مصنوع ها
 •     ایمنی زیستی
 •     بیوتکنولوژی صنعت و معدن
 •     بیوتکنولوژی محیط زیست
 •     بیوتکنولوژی ریز سازواره ها (ویروسها، باکتریها، قارچها و ...؛ غیر از گیاهی)
 •     معرفی، ارزیابی و استاندارد سازی محصولات بیوتکنولوژی
 •     مباحث اخلاقی، حقوقی و فقهی در بیوتکنولوژی

مهلت ارسال مقاله ۲۷ فروردین ۱۳۹۲

دبیرخانه همایش:
تهران. سه راه آبان شمالی. ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی. طبقه دوم. اتاق 215

تلفکس:
02181032223

هشتمين همايش ملی بيوتکنولوژی ايران

Website

بالای صفحه


ششمین کنگره غدد و متابولیسم
ششمین کنگره غدد و متابولیسم
۳۰ مرداد الی ۱ شهریور ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی مشهدWebsite

بالای صفحه


بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
۱ الی ۵ شهریور ۱۳۹۲| دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محورهای کنگره
- علوم اعصاب
- بیولوژی اعتیاد
- درد و التهاب
- قلب و عروق
- سیستم تنفسی
- کلیه، آب و الکترولیت
- گوارش
- غدد و متابولیسم
- خون و ایمونولوژی
- عضله
- بیولوؤی سلولی و مولکولی
- فیزیولوژی ورزش
- فارماکوکینتیک و بیوفارمارسی
- فارماکوژنتیک
- فارماکولوژی بالینی
- فارماکو اپیدمیولوژی
- نانوتکنولوژی
- ایمونوفارماکولوژی
- سم شناسی
- شیمی درمانی
- شیمی دارویی
- گیاهان دارویی و طب سنتی
- بیوتکنولوژی
- اقتصاد دارو
- تحویز منطقی داروها
- فارماکولوژی و صنعت دارویی
- داروسازی هسته ای
- آموزش فیزیولوژی و فارماکولوژی

ارسال خلاصه مقالات : ۱۳۹۲/۲/۱۵

محل برگزاری: تبریز. دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دبیرخانه کنگره: تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. دانشکده داروسازی

تلفکس: 3372252 (0411)

بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

Website

بالای صفحه


کنگره بین المللی فراورده های طبیعی
کنگره بین المللی فراورده های طبیعی
۲۰ الی ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ | دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ارسال خلاصه مقالات: ۱۳۹۲/۲/۲۵

آدرس: مشهد

Website

بالای صفحه