همایش های علوم پزشکی مناسب برای دندان پزشکان
همایش 6 بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
همایش 3 کشوری هماتولوژی
کنگره 2 سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران
کنگره 4 بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت
همایش 2 بررسی ضوابط شرعی در پزشکی
همایش 6 یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
کنگره روان پزشکی در ایران 1400
کنگره 14 سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
کنگره 5 بین المللی طب سنتی و تاریخ پزشکی در ایران
همایش 6 سراسری استروک
کنگره 11 سراسری علوم تشریح ایران 
همایش 6 بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
۲۶ الی ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محورهای کنگره


- روانپزشکی کودک و نوجوان: همه گیری شناسی، علت شناسی، آسیب شناسی و علامت شناسی اختلالات، جنبه های عصب روان شناختی و تکاملی، شیوه های ارزیابی، تشخیص و درمان روان پزشکی کودک و نوجوان.

- سلامت روان کودکان و نوجوانان: ارتقای سلامت روان در حوزه های مختلف اجتماعی، پیشگیری و شناخت عوامل خطر و عوامل حمایتی، سیستم های ارائه خدمات سلامت روان در کودکان و نوجوانان، فرهنگ، مذهب، معنویت و سلامت روان کودکان.

- روانپزشکی مشاوره - رابط کودکان و نوجوانان: جنبه های روانپزشکی در بخش های طبی غیر روان پزشکی، بیماریهای سایکوسوماتیک و سوماتوفرم حوزه کودکان و نوجوانان ، سلامت روان در بیمارستان های کودکان.

- مداخلات داروئی: درمان های داروئی، اثر بخشی، فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک، عوارض جانبی داروها و درمان ترکیبی در حوزه کودک و نوجوان.

- مداخلات غیر داروئی: مداخلات غیر داروئی شامل آموزش روانشناختی، آموزش خانواده، روان درمانی های فردی و گروهی در سطح پیشگیری اولیه و درمان در حوزه کودک و نوجوان.

- حوزه های مختلف روانشناسی: روانشناس عمومی، بالینی، تربیتی، سلامت، کودکان استثنائی و سایر حوزه های مرتبط با کودک و نوجوان.

- طب اورژانس: اورژانس های روان پزشکی کودک و نوجوان.

- طب ورزش: سلامت روانی در محیط های ورزشی کودکان و نوجوانان، مداخلات مرتبط با ارتقای سلامت روانی در ورزش.

- علوم اعصاب: علوم اعصاب بخصوص جنبه های شناختی در حوزه کودک و نوجوان.

- روان پرستاری کودکان: روان پرستاری در بخش های روانپزشکی و بخش های طبی غیر روان پزشکی.

- بهداشت روانی مادر و کودک: مراقبت های روانی از مادر در دوران حاملگی و مراقبت از نوزاد و شیر خوار، و ارتباط مادر و کودک.

- بهداشت روان در مدارس: پیشگیری از آسیب های اجتماعی، سلامت روان و ارتقای آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه های مرتیط با تعلیم و تربیت.

- کار درمانی: توان بخشی کودکان در زمینه های تکاملی از طریق مداخلات کاردرمانی.

- گفتار درمانی: جنبه های رشدی زبان، شناسائی نواقص گفتاری و مداخلات درمانی.

- مددکاری: حوزه مددکاری و حمایت های اجتماعی از کودکان و نوجوانان.

- ارتقاء کیفیت زندگی: ارتقاء کیفیت زندگی در کودکان، والدین و خانواده ها.

با شرکت محققین داخلی ، خارجی و با مشارکت
- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- انجمن جهانی روان پزشکی کودک و نوجوان
- انجمن آسیایی روانپزشکی کودک و نوجوان
- سازمان شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز
- اداره سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
- اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی
- مرکز کشوری مدیریت سلامت NPMC
- انجمن روانپزشکان شاخه آذربایجان شرقی

با همکاری
- اساتید روانپزشکی کودک و نوجوان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
- گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
- گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
- گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
- گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- انجمن کودکان اوتیسم تبریز

تاریخ های مهم
 
مهلت ارسال مقالات: 15 خرداد ماه 1392

زمان اعلام نتایج داوری مقالات: یکم تا پانزدهم تیر ماه 1392

زمان ثبت نام برای همایش
ثبت نام ارائه دهندگان مقالات پذیرفته شده : 31-15 تیر ماه 1392
ثبت نام برای شرکت کنندگان با تخفیف  : تا 31 تیرماه 1392
مهلت نهائی ثبت نام برای تمامی شرکت کنندگان : 25 شهریور ماه 1392

برنامه افتتاحیه: سه شنبه 26 شهریور ماه 1392

برنامه اختتامیه: پنجشنبه 28 شهریور ماه 1392

دبیرخانه همایش:  تبریز. بلوار ائل گلی. بیمارستان رازی. گروه روانپزشکی. بخش روانپزشکی کودک و نوجوان

تلفاکس:  3803353-0411
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

Website

بالای صفحه


سومین همایش کشوری هماتولوژی
سومین همایش کشوری هماتولوژی
۳ الی ۵ مهر ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

محورهای همایش

- آنمی ها
- بیماری های خونریزی دهنده
- طب انتقال خون
- مراقبت های پرستاری
- تازه های انکولوژی کودکان

ارسال خلاصه مقالات: ۱۳۹۲/۱/۳۱

آدرس: یزد . صفاییه . بلوار شهید قندی. بلوار ابن سینا.  بیمارستان شهید صدوقی یزد

سومین همایش کشوری هماتولوژی

Website

بالای صفحه


دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران
دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران
۱۰ الی ۱۲ مهر ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزار کنندگان
- انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران
- مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی دانشگاه شاهد

ارسال خلاصه مقالات: ۱۳۹۲/۵/۱۵

محل برگزاری: تهران، تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

Website

بالای صفحه


چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت
چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت
۱۶ الی ۱۹ مهر ۱۳۹۲ |  تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

TOPICS

- General Rhinology
- Rhinoplasty
- Non-Surgical Management of Aging Face
- Facial Plastic & Reconstructive Surgery

WELCOME NOTE
Your Invitation to Tehran 2013

With great pleasure, we invite our colleagues throughout the world to Tehran for the" 4th International Congress of Rhinology and Facial Plastic Surgery".

The "Iranian Society of Rhinology" in collaboration with "Iranian Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery" and "Universities of Medical Sciences", will held this congress from 9-11 October, 2013 in Razi Convention center", Tehran.

The scientific committee is assembling an exciting and stimulating program which will enable both comprehensive rhinologists and facial plastic surgeons the opportunity to update their knowledge and skills.

 In this congress you will meet distinguished guests from all over the world who will share their experiences in lectures, panels, miniseminars, instruction courses and workshops with you.

The congress has great support from the rhinologic and plastic surgery industries and you will see the most recent advances in instruments and technology in Expo section.

On behalf of the "Iranian Society of Rhinology" we encourage our colleagues to join us, to participate and experience our unique Iranian hospitality. Your journey to Tehran will be more than worthwhile professionally and personally.
 

H. Zadanfarokh MD.
Congress President

E. Razmpa MD.
Scientific Secretary

A. Gheisari MD.
Executive Secretary

A. Mesbahi MD.
International Secretaryچهارمین کنگره بین المللی راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت

Website

بالای صفحه


دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی
دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی
مهر ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دومین همایش بررسی ضوابط شرعی در پزشکی

Website

بالای صفحه


ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
۱ الی ۳ آبان ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
هدف
این کنگره بر آن است تا شبکه‌ای از متخصصین، مدیران، برنامه‌ریزان، اساتید و دانشجویان علاقمند را به منظور تسهیل بحث و گفتگو در زمینه یادگیری الکترونیکی در سطح بین‌المللی و تعامل سازنده در یک محیط  فرهنگی گردآورد. هدف از برگزاری این کنگره، ارتقاء سطح دانش و آگاهی و توسعه کیفیت یادگیری الکترونیکی، ارائه مبانی نظری و یافته‌های علمی در این حوزه، بحث و بررسی چالش‌های پیاده‌سازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها بخصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی و ارائه اخرین نوآوری‌ها می‌باشد. همچنین  توانمندسازی اساتید، محققان و مشتاقان یادگیری الکترونیکی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مسابقات مختلف در حوزه طراحی دوره و محتوای الکترونیکی جهت فرهنگ‌سازی و گسترش آن از دیگر اهداف این کنگره محسوب می‌گردد.
اولین کنگره بین‌المللی و ششمین کنگره یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی از محققان، دانشگاهیان، دانشجویان و متخصصان حوزه یادگیری الکترونیکی و فناوری اطلاعات وارتیاطات و همچنین پزشکان دعوت می‌کند تا آخرین یافته‌ها، تحقیقات و تجارب موفق در زمینه یادگیری الکترونیکی، مطالعات موردی و  نظریات و تئوری‌های  جدید در این زمینه را با دیگر علاقمندان  اشتراک گذارند.

محورهای همایش

1.       مدیریت و رهبری یادگیری الکترونیکی در نظام های آموزشی
·         الگوهای مدیریت آموزشی در نظام های یادگیری الکترونیکی
·         برنامه‌ریزی استراتژیک موسسات یادگیری الکترونیکی
·         یادگیری الکترونیکی و جهانی شدن
·         چالش‌های توسعه یادگیری الکترونیکی در ایران
·         حمایت از یادگیرنده و یاددهنده در محیط یادگیری الکترونیکی
·         امنیت اطلاعات در محیط یادگیری الکترونیکی

2.       کاربرد شیوه ها و فناوری های نوین در یادگیری الکترونیکی
·         کاربردهای وب 2، وب 3و .... در آموزش دانشگاهی
·         پیاده‌سازی یادگیری همراه در توسعه آموزش
·         محاسبات ابری شبکه ای در یادگیری الکترونیکی

3.       طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی و تولید محتوا
·         طراحی و توسعه محتوای الکترونیکی
·         طراحی و توسعه یادگیری ترکیبی
·         طراحی محیط یادگیری فعال
·         طراحی  محیط یادگیری خود راهبر  
·         کاربرد های یادگیری الکترونیکی در حوزه سلامت
·         طراحی انواع تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی
·         طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی بر حسب گروه های جمعیتی(کودکان، نوجوانان، ....و افراد با نیازهای خاص)
4.       جنبه های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی یادگیری الکترونیکی در نظام سلامت
·         قوانین و مقررات یادگیری الکترونیکی در نظام سلامت
·         جنبه های اقتصادی یادگیری الکترونیکی در نظام سلامت
·         مشکلات، چالش ها و پيامدهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی يادگيری الکترونيکی در نظام سلامت
·         يادگيری/ياددهی الکترونيکی در ارتقا فرهنگ وسطح سلامت جامعه
·         ابعاد جامعه شناختی و روان شناختی در یادگیری الکترونیکی
·         ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی با آموزش موثرتر

5.       توسعه آموزش های الکترونیکی ضمن خدمت، آموزش های مداوم و خدمات شهری
·         کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بهداشت و سلامت
·         يادگيری الکترونيکی در توسعه مداوم حرفه ای
·         يادگيری الکترونيکی در آموزش ضمن خدمت
·         آموزش شهروندی در توسعه سلامت
·         شهر الکترونیکی، چشم اندازها و راهبردها
·         یادگیری الکترونیکی در کاهش حوادث ترافیکی
·         سرگرمیهای مجازی و توسعه آموزش
·         پزشکی از راه دور
·         بیمارستان مجازی و آموزش علوم پزشکی
·         تله مدیسین و تصمیم گیری بالینی

6.       ارزشیابی و کنترل کیفیت در یادگیری الکترونیکی
·         ارزشیابی محیط یادگیری الکترونیکی
·         ارزشیابی مدرس دوره های الکترونیکی
·         ارزشیابی یادگیرنده و شیوه‌های آن در محیط یادگیری الکترونیکی
·         کنترل کیفیت و اعتباربخشی  مراکز و موسسات یادگیری الکترونیکی
·         نرم افزارهای ارزشیابی دانشجو
·         امنیت آزمون های الکترونیکی


تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: 01/03/1392
آخرین مهلت ارسال اصل مقاله: 30/03/1392
اعلام نتایج داوری: 15/06/1392
مهلت ثبت نام در همایش: 01/07/1392
زمان کنفرانس: 1 تا 3 آبان 1392

دبیرخانه همایش: شیراز. خیابان نشاط. سالن های کنفرانس سینا و صدرا. طبقه دوم
اداره آموزش مداوم و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی

تلفن: 2352942-2300037-2351256-0711 فاکس: 2303061-071

ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

Website

بالای صفحه


کنگره روانپزشکی در ایران 1400
کنگره روان پزشکی در ایران 1400
۷ الی ۹ آبان ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
محورهای کنگره

- اعتیاد و ابعاد گسترش یابنده آن – جایگاه و نقش روانپزشکی
- نیازهای روزافزون جامعه به خدمات بستری و سرپایی روانپزشکی- موانع پیش رو
- رابطه روانپزشکی و دیگر رشته های تخصصی پزشکی- درک، شناخت و به رسمیت شناختن آن از سوی دیگر تخصصها
- روانپزشکی و روان درمانی- مسئولیت و رسالت روانپزشکان در قبال تولید انبوه درمانگران از سوی مراکز آموزشی- تهدیدها و خطرات بالقوه
- روانپزشکی و خانواده – تغییر الگوهای حاکم بر روابط خانوادگی، پیش بینی چالش های پیش رو و نقش روانپزشکان در کاستن از بی ثباتی های احتمالیروانپزشکی و تکنولوژی- تقلیل گرایی در برابر استفاده بهینه
- روانپزشکی و داروها
- سایر موارد

تاریخ های مهم

برگزاری همایش 7 الی 9 آبان 1392
مهلت ارسال چکیده مقاله: 29 اسفند ماه 1391
مهلت ارسال اصل مقاله: 30 اردیبهشت 1392
اعلام پذیرش مقالات: 30 خرداد ماه 1392
مهلت ثبت نام در کنگره: 30 خرداد ماه 1392
مهلت ثبت نام در کارگاه های آموزشی: 30 اردیبهشت 1392

دبیرخانه کنگره: شیراز. بلوار شهید چمران. بیمارستان آموزشی. درمانی حافظ. مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری

تلفن تماس: 6273070-0711

کنگره روانپزشکی در ایران 1400

Website

بالای صفحه


چهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
چهاردهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
۷ الی ۱۰ آبان ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران

The 14th Research Congress of Iranian Medical Sciences Students
The 5th International Student Congress on Medical Research in Iran

محورهای کنگره

- کنترل پرفشاری خون
- کاهش حوادث و سوانح ترافیکی

همایش همزمان: پنجمین همایش بین المللی دانشجویان علوم پزشکی ایران

ارسال خلاصه مقالات: ۱۳۹۲/۴/۱

محل برگزاری: ساری

Website

بالای صفحه


پنجمین کنگره بین المللی طب سنتی و تاریخ پزشکی در ایران
پنجمین کنگره بین المللی طب سنتی و تاریخ پزشکی در ایران
۸ الی ۹ آبان ۱۳۹۲| دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محورهای کنگره

- طب سنتي
- داروسازي سنتي
- اخلاق و فلسفه پزشكي
- اخلاق اسلامي
- تاريخ پزشكي

تاریخ های مهم


ارسال چكيده از تاريخ 1391/10/11 شروع و در تاريخ 1392/04/09پايان مي پذيرد.
چاپ دعوت نامه از تاريخ 1392/4/24شروع و در تاريخ 1392/10/06 پايان مي پذيرد.
چاپ گواهي ارايه مقاله از تاريخ 1392/08/08شروع و در تاريخ 1392/08/11 پايان مي پذيرد.
ثبت نام از تاريخ 1392/08/06شروع و در تاريخ 1392/08/07 پايان مي پذيرد.

دبیرخانه همايش: شيراز. خيابان زند. ميدان امام حسين. دانشكده پزشكي. ساختمان شماره2. طبقه هشتم. مركز تحقيقات طب سنتي و تاريخ پزشكي

تلفن: 0711- 2337589
فاكس: 0711-2338476

پنجمین کنگره بین المللی طب سنتی و تاریخ پزشکی در ایران

Website

بالای صفحه


ششمین همایش سراسری استروک
ششمین همایش سراسری استروک
۶ الی ۷ آذر ۱۳۹۲ |  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

6th National Congress of Stroke
برگزار کنندگان

- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
- انجمن علوم اعصاب ایران، انجمن استروک ایران

محل برگزاری: تبریز


ششمین همایش سراسری استروک

Website

بالای صفحه


۳۰ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۲- یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران
یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران
۳۰ بهمن الی ۲ اسفند ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز


محورهای کنگره

- آناتومي باليني
- بافت شناسي و مورفومتري
- جنين شناسي
- سلولهاي بنيادي
-مهندسي بافت
- علوم اعصاب
- اموزش علوم تشريحي
- آناتومي مقايسه اي
- اخلاق حرفه اي
- بيولو‍ژي توليد مثل
- علوم تشريحي ازمنظر قرآن و حديث

برگزار کنندگان
- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
- انجمن علوم تشریحی ایران

تاریخ های مهم
تاريخ شروع همايش 1392/11/30
تاريخ پايان 1392/12/2
تاريخ ارسال خلاصه مقالات اول بهمن 91 لغايت پايان تيرماه 92یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران

Website

بالای صفحه